Etherische olie Mandarijn rood *ADR*

 8,95 incl. BTW  7,40excl. BTW

Beschrijving

Etherische olie Mandarijn rood is een etherische olie voor gebruik als geurstof. Gebruik de olie bijvoorbeeld in parfum, luchtverfrissers en andere geurende producten.

Gebruik

Etherische olie Mandarijn rood heeft een warme citrusgeur, die doet denken aan mandarijn. Verdunning is ongebruikelijk omdat de geur niet snel overheerst. Het combineert goed met andere citrusgeuren, en wordt meestal gebruikt in een citrus akkoord. Je gebruikt meestal tussen de 0,1% en 5% van deze stof in de geurcompositie en in parfums is het voornamelijk een topnoot. In zeep is het helaas vrijwel onbruikbaar zoals de meeste citrusolie.

Koel, droog en donker bewaren.

Eigenschappen

Etherische olie Mandarijn rood is bij kamertemperatuur een ‘rode’ olie, vandaar de naam. In de praktijk kan het variëren van oranje tot roodbruin. De stof is gevoelig voor licht, lucht en daardoor niet lang houdbaar. De houdbaarheid wordt iets vergroot doordat er 0,1% tocoferol aan is toegevoegd, maar we adviseren deze olie eens per jaar te vervangen. De olie wordt gemaakt door persing van de schil van Citrus reticulata Blanco, ofwel mandarijn. Bij het telen van de mandarijnen voor het maken van deze olie is geen gebruik gemaakt van kunstmest en geen, of een minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen. Zoals elke etherische olie is ook deze een mengsel van diverse stoffen. Een indicatie van de samenstelling is de volgende:

> 25% – Limoneen
5-10% – 4-Carvomenthenol
2-5% – Myrceen, alfa Pineen, beta Pineen
1-2% – para Cymeen, Terpinoleen

Afgezien van de toevoeging van 0,1% tocoferol is deze olie een zuivere etherische olie.

Dit product wordt als ADR zending (gevaarlijke stoffen) verzonden. Dat heeft gevolgen voor de mogelijkheden van afhalen op een DHL Service point en voor retour zenden. Zie ook: ADR zendingen.

Verpakking

De 10 en 50 ml verpakking is van bruin glas met een kindveilige zwarte dop. De 250 g verpakking is van aluminium met een witte dop. Deze laatste verpakking wordt niet aan particulieren verkocht vanwege gebrek aan een kindveilige verpakking, de kleinere flessen kunt u wel als particulier kopen.

Gevaren

Etherische olie Mandarijn rood is ingedeeld als gevaarlijke stof, met de volgende kenmerken:

GEVAAR
H226 – Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Het bestaat grotendeels uit het allergeen Limoneen en in kleinere hoeveelheden de allergenen linalool, citral, geraniol en citronellol. Mandarijnolie is fototoxisch, dat wil zeggen: er kan uitslag ontstaan na gebruik van (producten met) mandarijnolie bij blootstelling aan zonlicht.

Codes

Artikelnummer: 20120
Engelse naam: Essential oil Mandarine red
EG-nummer: 284-521-0
CAS-nummer EU: 84929-38-4
CAS-nummer TSCA: 8008-31-9
FEMA-nummer: 2657
ADR: 3/III
UN-nummer: 1197
INCI: CITRUS RETICULATA PEEL OIL

Uitvoering

10 ml, 50 ml, 250 g NIET voor particulieren