Retour

Retour sturen kan meestal, maar alleen na overleg. De regels voor consumenten en anderen zijn verschillend.

Consumenten

Onder consumenten verstaan we klanten die voor persoonlijk, privégebruik hebben besteld.

Consumenten die in de Europese Unie wonen en in de Europese Unie geleverd hebben gekregen hebben het wettelijk recht tot en met 14 werkdagen na ontvangst van de goederen aan te geven dat ze deze retour willen zenden. Vervolgens hebben consumenten 14 dagen de tijd deze goederen terug te sturen. Dat geldt niet alleen bij ons, dat geldt voor elke webwinkel in Europa. Uiteraard heeft u dat recht bij ons ook en bovendien doen we meestal niet moeilijk. Is het een paar dagen later dan is dat geen probleem.

De kosten en het risico van retourzenden zijn voor uw rekening. Afhankelijk van de grootte van het pakje, het gewicht en de door u gekozen vervoerder kan dit bedrag hoger of lager uitvallen, maar reken op een bedrag van minimaal 5-8 euro.

Voorwaarden

Omdat we een aantal bijzondere producten verkopen waarvoor de wetgever uitzonderingen heeft gemaakt in het recht op retour, kan retour zenden alleen onder de volgende voorwaarden:

  • Producten met een houdbaarheidsdatum (gaat u er vanuit dat dat voor al onze grondstoffen geldt) hoeven we wettelijk gezien niet terug te nemen. Echter we kunnen ze toch terugnemen als de verzegeling van de verpakking (bijvoorbeeld een dop of deksel met garantiering of gesealde plastic zak) NIET is verbroken. Heeft de verpakking geen verzegeling (komt beperkt voor bij grotere verpakkingen) nemen we deze ook terug.
  • Producten zonder houdbaarheidsdatum  op de verpakking, maar met een verzegeling worden wel retour genomen, maar er kunnen kosten voor de reparatie in rekening worden gebracht als de verzegeling niet meer intact is.
  • Andere beschadigingen aan producten worden niet geaccepteerd, deze kunnen we niet terug nemen, hetzelfde geldt voor producten die niet schoon zijn of waar niet hygiënisch mee is omgesprongen.
  • Nadat we hebben aangegeven dat u de producten retour mag zenden dient u dit binnen 14 werkdagen te doen.
  • Bepaalde gevaarlijke stoffen mag u wel retour sturen, maar waarschijnlijk kunt u dat niet legaal doen. Er zijn wettelijke regels voor verzending voor deze stoffen waar particulieren als regel niet aan kunnen voldoen.
Procedure

U kunt op de volgende manieren aangeven dat u de bestelling retour wilt sturen:

  • Per email, stuur deze naar onze klantenservice
  • Per brief (De Hekserij, Spoorstraat 57, 8271RG IJsselmuiden, Nederland)

Geef in alle gevallen aan om welke bestelling het gaat, vermeld het bestelnummer en/of factuurnummer, uw adres en wat u retour wilt sturen. Desgewenst kunt u gebruik maken van ons formulier voor herroeping

Na uw verzoek tot retourzending geven we instructies over het retourzenden. Vervolgens heeft u 14 werkdagen de tijd om de goederen terug te sturen volgens onze instructies. Na ontvangst en controle van de retourzending betalen we het retourbedrag aan u terug. Als u de hele bestelling terugstuurt betalen we u ook de door ons in rekening gebrachte verzendkosten terug. De kosten en het risico van de retourzending aan ons zijn voor uw rekening.

Bedrijven, scholen, organisaties

Bedrijven, scholen en andere organisaties hebben geen automatisch recht op retour. Vaak, maar niet altijd kunnen we de producten wel terug nemen. Soms moeten we kosten in rekening brengen, bijvoorbeeld als u zoveel van een bepaald artikel heeft gekocht dat we denken dit niet voor de vervaldatum te kunnen verkopen. Producten die op uw verzoek zijn besteld kunnen we als regel niet terugnemen.

Een retour kunt u per email aanvragen.