We bieden op de door u gekochte producten garantie. Als u zorgvuldig met onze producten omgaat en onze grondstoffen zorgvuldig bewaart en gebruikt garanderen wij dat ze minimaal een bepaalde tijd (zie onder) meegaan. Gaan ze minder lang mee dan u redelijkerwijs zou mogen verwachten? Dan vervangen we het product, of betalen we de kosten ervan aan u terug (onze keus).

In de meeste gevallen bieden we een jaar garantie, maar er zijn een paar uitzonderingen.

Grondstoffen

Vrijwel alle grondstoffen die we verkopen hebben een beperkte houdbaarheid. De houdbaarheid hangt van veel zaken af, daarom kunnen we deze niet precies aangeven. Om onze klanten houvast te geven staat in de meeste gevallen een vervaldatum op de verpakking van de grondstoffen.

Let wel, de vervaldatum is niet een uiterste houdbaarheidsdatum! Het is een richtlijn. Als u redelijk netjes met het product omgaat verwachten we dat het zeker tot de vervaldatum te gebruiken is. Gaat u er zorgvuldig mee om, dan kan dat (veel) langer zijn.

Helaas kunnen we deze vervaldatum niet in de webwinkel aangeven. Dat zou de producten veel duurder maken dan nu omdat het heel veel werk is dit bij te houden.

We garanderen bijna altijd dat de op het product aangegeven vervaldatum minimaal 4 volle maanden in de toekomst ligt op het moment dat we de goederen verzenden. Hierop zijn een paar uitzonderingen, dit voor grondstoffen met een relatief korte houdbaarheid. In dat geval staat in de webwinkel bij het product is aangegeven dat de houdbaarheid korter kan zijn dan deze vier maanden. Ook bij uitverkoopartikelen kan de vervaldatum korter zijn, dit staat dan vrijwel altijd aangegeven.

Vervaldatum

De vervaldatum is aan de rechterkant van het etiket aangegeven. Er kan bijvoorbeeld zoiets staan:

B22 – EXP 10/2025

Dit betekent Batch 22, vervalt na oktober 2025. We zullen deze dus niet later verzenden dan eind juni 2025 (tenzij anders aangegeven in de artikelomschrijving).

Bedenk dat de vervaldatum niet alleen per product verschilt,  maar mogelijk ook per levering. De wonderolie had de vorige keer een vervaldatum 16 maanden in de toekomst, nu kan dat best 8 maanden zijn (of andersom).

De garantie op grondstoffen is nooit langer dan de op de verpakking aangegeven vervaldatum. Is op de verpakking geen vervaldatum aangegeven of ligt de vervaldatum minimaal een jaar in de toekomst? Dan bieden we minimaal tot een jaar na levering garantie, mits u de grondstoffen correct gebruikt en bewaard heeft.

Correct wil in zeggen:

  • koel (15-18 °C is ideaal) – maar NIET in de koelkast
  • droog – dus niet in een natte kelder of tuinhuisje
  • donker
  • in de luchtdicht gesloten, originele verpakking

Bovenstaande geldt tenzij in de productbeschrijving een andere manier van bewaren is aangegeven. Grondstoffen gaan sneller of langzamer in kwaliteit achteruit vanaf het moment dat ze worden gemaakt. Zodra een verpakking is aangebroken kan de veroudering sneller intreden. Dergelijke normale veroudering valt niet onder de garantie.

Koelkast: in het algemeen is de koelkast of diepvries niet geschikt voor het bewaren van onze grondstoffen. Er kan condens in de verpakking komen waardoor poeders gaan klonteren of zelfs schimmelen. Geurstoffen kunnen alles dat in de koelkast staat met hun geur bederven, inclusief allerlei andere geurstoffen. Ontvlambare vloeistoffen kunnen explosiegevaar veroorzaken.

Glas

Glazen producten kunnen breken. We kunnen daarom geen garantie wegens breuk geven op glazen producten. Hierop is één uitzondering: als breuk direct na ontvangst wordt gemeld. Ook om die reden raden we u aan uw geleverde producten direct na aankomst te controleren op breuk. Glaswerk van borosilicaatglas is sterker en beter tegen hitte bestand dan gewoon glas, echter ook dat glas kan stuk. U moet er voorzichtig mee omspringen en ook hier kunnen we helaas geen garantie tegen breuk geven.

Redelijkheid

Bent u van mening dat de garantie voor een bepaald product langer dan een jaar zou moeten zijn? Vraag ons dan gerust na twee of drie jaar nog om garantie, we nemen elk redelijk verzoek in behandeling. Als we uw mening delen verlenen we ook na de termijn van 1 jaar nog garantie.

Procedure

Wilt u een beroep doen op onze garantie: stuur een email naar onze klantenservice. Schrijf daarin voor welk product u garantie wil en waarom. Geef ook het factuurnummer door, zodat we weten op welke levering het betrekking heeft.