Privacy

We gaan zorgvuldig om uw gegevens om. Uw gegevens worden alleen gedeeld waar dat nodig is. We vallen u niet ongevraagd lastig met reclame en verkopen uw gegevens niet aan commerciële bedrijven.

Welke gegevens zijn nodig en waarom?

Als u iets bij ons bestelt moeten we een factuur maken en moeten we het pakje versturen. Daarvoor is het noodzakelijk dat we uw naam kennen en het adres (de adressen).

Een emailadres is nodig om een geplaatste bestelling te bevestigen. Verder om de verzendgegevens aan u door te geven. Ook als u zich heeft ingetekend voor een nieuwsbrief is het emailadres nodig om deze nieuwsbrief naar te verzenden. Email is onze eerste keuze als we met u communiceren, bijvoorbeeld als uw bestelling niet duidelijk is of als uw levering ernstig vertraagd is.

Een telefoonnummer is is enkele gevallen nodig. Bijvoorbeeld als u niet reageert op emails, we gebruiken dan het telefoonnummer. Vandaar dat we het telefoonnummer ook verplicht hebben gemaakt in de webshops.

Bij zendingen naar Duitsland moeten we het telefoonnummer altijd aangeven aan onze vervoerder. Dit omdat zij een wettelijke plicht hebben te controleren of ontvangers op zwarte lijsten staan, bijvoorbeeld in verband met terrorisme.

Een enkele keer vragen we om uw bankgegevens. Dit alleen als we uw betaling niet kunnen vinden, terwijl u wel denkt te hebben betaald.

Wie kunnen de gegevens inzien en met wie worden ze gedeeld?

Iedereen die bij ons werkt en de gegevens nodig heeft voor het verwerken van pakjes, het maken van facturen en andere werkzaamheden kan de gegevens inzien.

Daarnaast zijn uw gegevens zichtbaar voor anderen die een onderdeel vormen van het bestelproces, het verwerken van nieuwsbrieven of andere bedrijfsprocessen. Denk aan betaalproviders, de bedrijven die onze webshops onderhouden en de vervoerders.

Tenslotte delen we uw gegevens met overheidsdiensten waar dat wettelijk geregeld is. Denk aan controle van de belastingdienst.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Bedrijven hebben een wettelijke bewaarplicht van alle administratie. De termijn hiervan is zeven jaar. Om praktische redenen bewaren we de adminstratie wat langer, het is te duur om dagelijks uit te zoeken wat weg kan en wat niet. Zit u in het klantenbestand dan blijft u daar in principe ‘altijd’ in staan, al kan het zijn dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn en u al lang niet meer heeft besteld.

Inzien, rectificatie en verwijderen van gegevens

U heeft het wettelijke recht om de door ons vastgelegde gegevens in te zien, aan te laten passen (rectificatie) en te laten verwijderen. U kunt dit eenvoudig doen door een email te sturen naar onze klantenservice (klantenservice@hekserij.nl). Gebruik daarvoor hetzelfde emailadres dat bij ons bekend is. Als u ons op een andere manier kunt aantonen dat het om uw persoonsgegevens gaat zullen we uw verzoek ook inwilligen.

Bedenk dat rectificatie en verwijderen niet betekent dat facturen, pakbonnen en andere administratie uit het verleden worden aangepast of verwijderd: waar dat wettelijk verplicht is worden uw gegevens ongewijzigd bewaard.

Klachten

Als u van mening bent dat we onzorgvuldig met uw persoonsgegevens zijn omgegaan dan heeft u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.