Privacyverklaring

Als u bij ons bestelt hebben we uw gegevens nodig om de bestelling te kunnen verwerken. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om. In deze privacyverklaring geven we aan wat we met uw gegevens doen en waarom we ze nodig hebben.

Deze privacyverklaring kan en zal zo nu en dan worden aangepast. Het is dan ook aan te raden deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te lezen. De huidige privacyverklaring is 24 mei 2018 gepubliceerd.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Dat is De Hekserij, Spoorstraat 57, 8271RG, IJsselmuiden, Nederland. Zie onze contactgegevens voor verdere informatie.

Om welke gegevens gaat het

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die uiteindelijk verwijzen naar een individuele persoon. Naam, bijvoorbeeld, maar ook adres, telefoonnummer en het IP adres van een computer die u gebruikt.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Hekserij ontvangt. Dat kan zijn via een van onze webites (hekserij.nl, hexapus.nl, ondervinding.nl), bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst, of u inschrijft voor een nieuwsbrief. Het kan zijn via email, bijvoorbeeld omdat u een vraag stelt. Dat kan zijn per brief, telefoon of anders, afhankelijk van hoe u contact met ons hebt gezocht.

Van wie verwerkt De Hekserij persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met De Hekserij, bijvoorbeeld door te bestellen, door een email te sturen, doordat wij contact hebben gezocht met een leverancier. Het kan ook zijn dat we deze gegevens van een ander hebben gekregen, bijvoorbeeld uw naam en leveradres als iemand u iets cadeau heeft gedaan uit onze webshop.

Welke gegevens verwerkt De Hekserij, waarom en hoe lang

U plaatst een bestelling

Om de bestelling te kunnen verwerken hebben we naam, factuuradres, leveradres, emailadres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig. Deze gegevens hebben we ook nodig bij service, een retour, een terugroeping en andere zaken die te maken hebben met de bestelling.

Het IP adres dat u heeft gebruikt wordt opgeslagen om te kunnen gebruiken in geval van fraude.

We moeten deze gegevens van de wet zien als administratie met een bewaartermijn van minimaal zeven jaar. Gegevens van levering van bepaalde gevaarlijke stoffen moeten zelfs minimaal tien jaar worden bewaard.

U maakt een bestelaccount aan

U kunt bestellen zonder een account aan te maken, maakt u een account aan dan bewaren we alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van een bestelling. Daarnaast wordt uw bestelhistorie bewaard.

Het account kunt u  (nog) niet zelf verwijderen, wij kunnen dat wel voor u doen. U kunt dit aanvragen per email aan klantenservice@hekserij.nl.

U schrijft u in voor een nieuwsbrief

Hiervoor wordt het emailadres vastgelegd. U kunt u zelf uitschrijven voor de nieuwsbrief met de link die in elke nieuwsbrief email staat. Wij kunnen dat ook voor u doen. U kunt dit aanvragen per email aan klantenservice@hekserij.nl.

U bezoekt een van onze websites

Om te zorgen dat onze websites goed werken op uw apparaat wordt technische informatie als IP adres, gebruikt type apparaat (smartphone bijvoorbeeld), browser etc. tijdelijk opgeslagen. Het tijdelijk vastleggen van deze gegevens is nodig om eventuele problemen op te lossen.

Daarnaast wordt deze technische informatie gebruikt om statistieken samen te stellen waarmee we onze website en productaanbod proberen te verbeteren. Zo hebben we onze webshop vernieuwd omdat we merkten dat veel mensen met een smartphone bestelden en voegen we soms producten toe aan het assortiment omdat veel mensen hierop bleken te zoeken.

Welke gegevens deelt De Hekserij en met wie

We ontvangen gegevens van anderen en geven gegevens aan anderen.

Hosting providers

Onze websites, emails en sommige systemen staan op servers die niet van ons zijn. Dat betekent dat onze hosting providers toegang hebben tot vrijwel alle gegevens die wij verwerken. Alleen in bijzondere gevallen (technische storing, wettelijke verplichting) maken zij gebruik van die mogelijkheid.

Betaalproviders

We ontvangen onze betalingen via betaalproviders als de Rabobank, Mollie en PayPal. Zij geven het bestelnummer door, de naam, soms het adres, emailadres, telefoonnummer en IP adres. Wij of u geven dezelfde gegevens aan de betaalprovider. Dit is noodzakelijk zodat we de betaling voor een bestelling kunnen verwerken. Ook bij een terugbetaling kunnen we deze gegevens doorgeven aan een betaalprovider.

Vervoerders

We verzenden leveringen met vervoerders, meestal is dat DHL, maar we maken incidenteel ook gebruik van de diensten van anderen. We geven het naam, leveradres, emailadres en soms telefoonnummer nodig. Met deze gegevens kunnen de vervoerders hun werk doen en aan hun wettelijke verplichtingen voldoen.

De overheid

Op verzoek van overheden, overheidsdiensten en toezichthouders, zoals de Douane, de Belastingdienst, de Politie geven we in speciale gevallen persoonsgegevens door als deze nodig zijn voor het uitvoeren van hun taken.

Anderen

Wij maken gebruik van de diensten van anderen, zoals een boekhouder, adviseurs, IT ondersteuners. In bepaalde gevallen hebben zij toegang nodig tot persoonsgegevens om hun werk bij ons te kunnen doen.

Welke rechten heb ik

Recht op inzage.

Wilt u weten welke gegevens we van u hebben vastgelegd dan kunt u vragen om inzage. U kunt dit aanvragen per email aan klantenservice@hekserij.nl.

Recht op rectificatie en aanvulling

Gegevens kunt u zelf aanpassen in uw account. Andere gegevens kunt u aan ons doorgeven zodat we deze kunnen corrigeren. U kunt dit aanvragen per email aan klantenservice@hekserij.nl.

Recht op vergetelheid

U heeft het recht de persoonsgegevens die we van u bewaren te verwijderen of te laten verwijderen. Dat laatste alleen voor zover we niet wettelijk verplicht zijn deze te bewaren. U kunt dit aanvragen per email aan klantenservice@hekserij.nl.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht gegevens die we van u vasthouden op te vragen als bestand. Het gaat hierbij om de gegevens die betrekking hebben op bestellingen, inclusief de bestelgeschiedenis. U kunt dit aanvragen per email aan klantenservice@hekserij.nl.

Recht op beperking

In bepaalde gevallen mag u ons vragen de gegevens wel te bewaren, maar niet te gebruiken. Bijvoorbeeld als wij ze niet meer nodig hebben, maar u ze nog wel wil kunnen opvragen. U kunt dit aanvragen per email aan klantenservice@hekserij.nl.

Klachten

Als u een klacht heeft over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken dan kunt u die klacht indienen bij onze klantenservice: klantenservice@hekserij.nl.

Los daarvan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u verdere vragen heeft met betrekking tot de manier waarop we persoonsgegevens verwerken dan kunt u deze stellen bij onze klantenservice: klantenservice@hekserij.nl.