Geurgrondstof

Streel je zintuigen

EO Zilverspar naald *ADR*

 6,95 incl. BTW  5,74excl. BTW

Beschrijving

Deze etherische olie wordt door middel van stoomdestillatie gemaakt van de naalden van Abies sibirica Ledeb. ofwel Siberische zilverspar. De geur is een frisse, groene naaldbomengeur.

Dit product wordt als ADR zending (gevaarlijke stoffen) verzonden. Dat heeft gevolgen voor de mogelijkheden van afhalen op een DHL Service point en voor retour zenden. Zie ook: ADR zendingen.

Indicatie van de samenstelling:
> 25 % – Bornyl acetaat
10-25 % – Kamfeen, delta-3-careen, alfa Pineen
2-5 % – Limoneen, Santeen, Tricycleen
1-2 % – Borneol, beta Fellandreen, beta Pineen, Terpinoleen

Zilversparolie wordt in parfums weinig gebruikt en als het wordt gebruikt meestal in zeer kleine hoeveelheden. Echter, in luchtverfrissers, reinigingsmiddelen en andere toepassingen is het wel populair. Het past goed bij de geur van groene kruiden, hout, specerij en citrusgeuren.

Dit product is erg gevoelig voor oxidatie, om die reden is 0,1% tocoferol (vitamine E) als antioxidant toegevoegd.

Etherische olie van zilversparnaalden is ingedeeld als gevaarlijke stof onder REACH/CLP met de volgende kenmerken:
GEVAAR
H226 – Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen komt.
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

CAS-nr TSCA: 8021-29-2
CAS-nr EG: 91697-89-1
EG-nr: 294-351-9
FEMA-nr: 2905
INCI: ABIES SIBIRICA NEEDLE OIL

Uitvoering

10 ml, 50 ml