PO Water en lucht

 2,20

Wissen

Beschrijving

Parfumolie Water en lucht (PO Water en lucht) is een geurcompositie bedoeld voor het parfumeren van cosmetica, gebruik in parfums en in andere geurende producten.

De geur van PO Water en lucht is een fantasiegeur: water en lucht hebben niet of nauwelijks geur. De parfumeur van deze parfumolie heeft gekozen voor frisse noten om de geur van water en lucht weer te geven. Als je verder ruikt herken je een vleugje algen, een beetje watermeloen, een groene component. Al met al overtuigt het prima met deze naam.

Verpakking

De 10 en 50 ml verpakking is in bruin glas, de 250 gram en 1 kg verpakking is in aluminium. Afsluiting is altijd met gewone afsluitdoppen, voor het doseren van kleine hoeveelheden raden we het gebruik van plastic pipetten aan.

Gevaren

PO Water en lucht is onder REACH/CLP ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende kenmerken:
WAARSCHUWING
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Uitvoering

10 ml, 50 ml, 250 g, 1 kg
X
Onze vakantie is voorbij, de levertijd kan echter tijdelijk enkele dagen langer zijn door achterstand die is ontstaan.