Parfum & Geur

Streel je zintuigen

PO Fris leer

 3,95 incl. BTW  3,26excl. BTW

Wissen

Beschrijving

Parfumolie Fris leer is een geurcompositie bedoeld voor het parfumeren van cosmetica, gebruik in parfums en in andere geurende producten.

De geur is een combinatie van een fris groene geur en zoete, kruidige leernoten. Traditioneel gezien zouden we het een kenmerkende herengeur moeten noemen, maar uiteraard hoeft niemand zich daar wat van aan te trekken. In een aftershave of parfum komt het goed tot z’n recht.

De 10 en 50 ml verpakking is in bruin glas, de 250 gram en 1 kg is in aluminium. Afsluiting is altijd met gewone afsluitdoppen, voor het doseren van kleine hoeveelheden raden we het gebruik van plastic pipetten aan.

Parfumolie Fris leer is onder REACH/CLP ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende kenmerken:
WAARSCHUWING
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Uitvoering

10 ml, 50 ml, 250 g, 1 kg