Parfum & Geur

Streel je zintuigen

Cedramber (IFF)

 4,95

Wissen

Beschrijving

Cedramber (IFF) is een geurstof van IFF, de generieke naam is cedrylmethylether. Het is een zuiver synthetische geurstof en komt in de natuur niet voor.

Cedramber is een kleurloze tot lichtgele vrij viskeuze vloeistof. De geur is een redelijk sterke ‘droge’ hout- en ambergeur. Hoofdzakelijk basisnoot, maar vaak duidelijk aanwezig in het hart.

Het is zeer geschikt in amber- en houtparfums maar ook in leergeuren en sommige bloemenparfums. Met name voor herengeuren en klassiekere damesgeuren. Vrij stabiel in zeep.

Ondanks de sterke geur is het niet snel overheersend, kan daarom ook onverdund worden gebruikt. Lost goed op in alcohol, koel, droog, donker en buiten bereik van kinderen bewaren.

Gevaren

Cedramber is recent ingedeeld als gevaarlijk, tot die tijd werd het als niet gevaarlijk volgens REACH/CLP ingedeeld. Kenmerken:

WAARSCHUWING
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Codes

Engelse naam: Cedramber of Cedryl Methyl Ether
CAS nummer: 19870-74-7
EINECS nummer: 243-384-7

Uitvoering

10 ml, 50 ml, 250 g