Parfum & Geur

Streel je zintuigen

Cashmeran velvet (IFF)

 6,00

Wissen

Beschrijving

Cashmeran velvet (IFF) is een synthetische geurstof; de naam Cashmeran® is een merknaam van IFF. Cashmeran velvet is niet hetzelfde als het ‘gewone’ Cashmeran, maar wel zeer vergelijkbaar, zowel in chemische zin als qua geur. De stof komt in de natuur niet voor.

Cashmeran velvet (IFF) smelt rond de 20 °C en kan dus net vloeibaar of net vast zijn. De kleur is lichtgeel tot geel. Het is een mengsel van een aantal stoffen, grotendeels is dat het hoofdbestanddeel van Cashmeran, maar verder rond de 15% andere vergelijkbare stoffen die zorgen voor de net wat afwijkende geur van Cashmeran velvet. Het heeft een zoete muskusachtige geur met aspecten van specerij, amber en hout, speciaal ceder. In parfums is het vooral een basisnoot.

Cashmeran velvet wordt vooral als muskusgeurstof gebruikt, maar kan ook net een andere draai geven aan amber of houtgeuren, speciaal in combinatie met bloemengeuren. Vergeleken met het ‘gewone’ Cashmeran heeft het nog meer karakter: een breder palet aan geuren.

Het is niet nodig een verdunning te maken, maar omdat de stof bij kamertemperatuur net vast kan zijn kan het wel praktisch zijn. Een zo sterk mogelijke oplossing, bijvoorbeeld 50% lijkt dan het handigste. Koel, droog, donker en buiten bereik van kinderen bewaren.

Cashmeran velvet is onder REACH/CLP ingedeeld als gevaarlijk mengsel met de volgende gevaren:
Waarschuwing.
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (later toegevoegde waarschuwing)
H373 – Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. (deze waarschuwing vervalt voor nieuwe batches)
H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De Engelse naam is Cashmeran Velvet (IFF).
Als mengsel heeft het meerdere CAS-, EG- en FEMA nummers.

Uitvoering

10 ml, 50 ml, 250 g
X
Let op: vakantiesluiting t/m 16 augustus, daarna een langere levertijd door achterstanden lees meer...