Parfum & Geur

Streel je zintuigen

Aldehyde C10 10% in DPG

 3,00 incl. BTW  2,48excl. BTW

Wissen

Beschrijving

Aldehyde C10 is een veelgebruikt aldehyde in parfums. Voor het gemak leveren we naast het pure aldehyde ook deze 10% verdunning in dipropyleenglycol.

Aldehyde C10 10% in DPG is een heldere, kleurloze vloeistof. De geur is de lastig te beschrijven aldehyde geur, een typische parfumgeur: fris, ozon, elektrisch, prikkelend. Het past in klassieke aldehydische parfums als Chanel 5, maar meer algemeen is het een goede stof in rozenakkoorden. Als regel volstaat een (zeer) lage dosering, daarom is deze 10% verdunning in het dagelijkse gebruik handiger dan de zuivere stof. Het is zelfs niet gek om zelf nog een 1% verdunning te maken, gebruik dan DPG als oplosmiddel.

Net als bij andere aldehyden is de houdbaarheid beperkt. Koel, droog, donker en buiten bereik van kinderen bewaren.

Ingedeeld als gevaarlijk mengsel (REACH/CLP) met de volgende kenmerken:
Waarschuwing
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

CAS-nummer: geen
EINECS-nummer: geen
FEMA-nummer: geen

Uitvoering

10 ml, 50 ml, 250 g