Overig

Doen is leren

Strontiumchloride (T) OP=OP

 10,00 incl. BTW  8,26excl. BTW

Beschrijving

Strontiumchloride (T) is een stof voor proefjes voor onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en ontspanning.

Dit product gaat uit het assortiment: OP=OP

Gebruik

Gebruik strontiumchloride (T) bijvoorbeeld voor proefjes met neerslagen. Je kan het ook gebruiken voor het maken van andere strontiumzouten, zoals het carbonaat. Strontiumchloride is daarnaast geschikt voor vlamkleuring: het kleurt de vlam rood.

Veel van onze klanten gebruiken dit product al jaren in vijver of aquarium. Helaas kunnen we niet garanderen dat dit product daar in alle gevallen geschikt voor is. We laten het daarom aan onze klanten om dit te beoordelen.

Gebruik in cosmetica en andere toepassingen in of op het lichaam raden we af, deze kwaliteit is daar niet geschikt voor. Ook gebruik in levensmiddelen, supplementen of ander inwendig gebruik raden we af.

Eigenschappen

Waterhoudend strontiumchloride (hexahydraat). We leveren dit als een wit, grof poeder. Zuiverheid: Technisch, het gehalte niet gespecificeerd.

CAS-nummer: 10476-85-4 / 10025-70-4
EG-nummer: 233-971-6 / 600-046-7

Wettelijk (REACH/CLP) ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende gevarenaanduidingen:
GEVAAR
H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Uitvoering

50 g, 250 g