Koper(II)sulfaat (T)

 12,95 incl. BTW  10,70excl. BTW

Beschrijving

Koper(II)sulfaat (T) is een stof voor proefjes, voor onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en ontspanning.

Gebruik

Net als veel andere zouten leent Koper(II)sulfaat (T) zich voor proefjes met neerslagen.

Omdat kopersulfaat in watervrije vorm wit is, is het een veel gebruikt reagens op water. Door opname van water in de kristalstructuur wordt het van wit weer blauw.

Spijkers en andere ijzeren voorwerpen kunnen eenvoudig verkoperd worden, al dan niet met gebruik van gelijkstroom. Een goede beschermende laag wordt het niet makkelijk, maar als experiment heel geschikt.

Een inkt met kopersulfaat en looizuur maken is minder gebruikelijk dan met ijzerzouten en looizuur, maar het kan prima. Deze inkt is roodbruin.

Een chemische tuin kan worden gemaakt van een 5% kopersulfaat oplossing in water. Gooi er een paar korreltjes geel bloedloogzout in en grappige chemische groeisels worden gevormd.

Kopersulfaat kan worden gebruikt om suikers aan te tonen, als onderdeel van biureet reagens en Fehlings reagens.

Naast deze zijn er vele andere mogelijkheden: in elektrische cellen, experimenten met kleuromslagen, vorming van complexe zouten, etcetera.

Eigenschappen

We leveren Koper(II)sulfaat (T) als blauw (dus waterhoudend, pentahydraat) kristalpoeder. Het kan klonten vormen. Technische zuiverheid, het gehalte is niet bepaald.

Gevaren

Koper(II)sulfaat (T) is een gevaarlijke stof (REACH/CLP) met de volgende waarschuwingen:

WAARSCHUWING
H302 – Schadelijk bij inslikken.
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H319 –  Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H400 – Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Uitvoering

50 g, 700 g, 1 kg