IJzer(II)sulfaat (T)

 12,95 incl. BTW  10,70excl. BTW

Beschrijving

IJzer(II)sulfaat is een stof voor experimenten voor onderwijs, ontwikkeling, onderzoek en ontspanning.

Gebruik

IJzer(II)sulfaat kan onder andere worden gebruikt voor experimenten met neerslagen en redoxreacties.

Bepaalde inktsoorten worden met ijzersulfaat gemaakt. Let op: een enkele keer wordt dan het bruine ijzer(III)sulfaat bedoeld!

Bij het verven van wol en zijde kan het als beitsmiddel worden gebruikt, hierbij wordt de kleurstof vastgezet in de vezels.

Los daarvan wordt het wel als mosdodend middel in grasvelden gebruikt.

Eigenschappen

We verkopen het waterhoudende ijzer(II)sulfaat heptahydraat. Dit bevat een zekere hoeveelheid ijzer(III)sulfaat, dat bruin van kleur is. Na verloop van tijd verandert de kleur van de stof daardoor steeds meer van groen naar bruin. Vrijwel altijd zitten er wel bruine stukjes / bruine spikkels in. Om dit tegen te gaan is een klein beetje zwavelzuur toegevoegd.

IJzersulfaat wordt al eeuwenlang door mensen gebruikt. Op sommige plaatsen kan dit in een redelijk zuivere vorm worden gewonnen als “ijzervitriool”. Tegenwoordig wordt het gemaakt van afval uit de staalindustrie of uit zuiver ijzer en zwavelzuur.

Gevaren

IJzer(II)sulfaat is ingedeeld als gevaarlijk (REACH/CLP), met de volgende aanduidingen:

WAARSCHUWING
H302 – Schadelijk bij inslikken.
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Codes

Artikelnummer: 32023
EU-nummer: 231-753-5
CAS-nummer: 7782-63-0

Uitvoering

50 g