Overig

Doen is leren

Geel bloedloogzout (T)

 12,95 incl. BTW  10,70excl. BTW

Beschrijving

Geel bloedloogzout (T) is een stof voor experimenten voor onderwijs, ontwikkeling, onderzoek en ontspanning.

Gebruik

Geel bloedloogzout (T) wordt onder meer gebruikt voor het aantonen van ijzerverbindingen. Hierbij ontstaat een blauwe kleur. Deze zelfde blauwe kleur ontstaat als je er pigmenten van maakt. Tenslotte kan geel bloedloogzout worden gebruikt bij cyanotypie ofwel blauwdruk. Voor cyanotypie wordt meestal het rode bloedloogzout gebruikt. Beide kunnen worden gebruikt, het kleureffect van de bloedloogzouten is niet gelijk.

Eigenschappen

We verkopen geel bloedloogzout (waterhoudend trihydraat) van technische (T) kwaliteit, het gehalte is in dit geval minimaal 96%.

Andere namen zijn onder andere kaliumhexacyanoferraat(II), kaliumferrocyanide en kaliumhexacyaanferraat(II). Niet te verwarren met rood bloedloogzout, de namen lijken erg op elkaar met soms maar een letter verschil.

Gevaren

Geel bloedloogzout (T) is ingedeeld als gevaarlijke stof (REACH/CLP).

Het is giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Net als bij rood bloedloogzout kan, in combinatie met zuren een giftig gas ontstaan. Ook al om die reden buiten het bereik van kinderen bewaren, verder koel, droog en donker.

Uitvoering

50 g, 250 g, 1 kg