Geurgrondstof

Streel je zintuigen

Parfumolie Water en lucht 2

 3,95 incl. BTW  3,26excl. BTW

Beschrijving

Parfumolie Water en lucht 2 is een geurcompositie bedoeld voor het parfumeren van cosmetica, gebruik in parfums en in andere geurende producten.

Let op: door veranderende wetgeving mag de oude versie van deze Parfumolie (t/m batch 3) in de loop van 2022 niet meer in cosmetica worden toegepast. Wel in andere geurproducten. Om die reden leveren we inmiddels een iets gewijzigde versie van deze Parfumolie: Parfumolie Water en lucht 2. Deze iets gewijzigde versie ruikt vrijwel identiek en mag wel in cosmetica worden gebruikt. De oude versie is NIET meer leverbaar, u ontvangt de nieuwe versie.

De geur van Parfumolie Water en lucht 2 is een fantasiegeur: water en lucht hebben niet of nauwelijks geur. De parfumeur van deze parfumolie heeft gekozen voor frisse noten om de geur van water en lucht weer te geven. Als je verder ruikt herken je een vleugje algen, een beetje watermeloen, een groene component. Al met al overtuigt het prima met deze naam.
<h4>Verpakking</h4>
De 10 en 50 ml verpakking is in bruin glas, de 250 gram en 1 kg verpakking is in aluminium. Afsluiting is altijd met gewone afsluitdoppen, voor het doseren van kleine hoeveelheden raden we het gebruik van plastic pipetten aan.
<h4>Gevaren</h4>
Parfumolie Water en lucht 2 is onder REACH/CLP ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende kenmerken:
WAARSCHUWING
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Uitvoering

10 ml, 50 ml, 250 g, 1 kg