Parfumolie Roos en lelie

 3,95 incl. BTW  3,26excl. BTW

Beschrijving

Parfumolie Roos en lelie is een geurcompositie bedoeld voor bijvoorbeeld het parfumeren van cosmetica, gebruik in parfums en in andere geurende producten.

Gebruik

De geur van Roos en lelie is een zoete bloemengeur, zoals de naam al zegt. De geur is een fantasie van rozengeur en de geur van witte bloemen. Het is gebaseerd op een populaire geur die we helaas niet meer kunnen leveren: Parfumolie Witte roos. De parfumolie kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld massageolie, shampoo of bodylotion.

Let op: door veranderende wetgeving mag de huidige versie van deze Parfumolie (t/m batch 3) in de loop van 2022 niet meer in cosmetica worden toegepast. Wel in andere geurproducten. Om die reden leveren we zodra batch 3 op is een iets gewijzigde versie van deze Parfumolie: Parfumolie Roos en lelie 2. Deze iets gewijzigde versie ruikt vrijwel identiek en mag wel in cosmetica worden gebruikt. In de overgangsperiode (begin 2022, denken we) kunt u zowel de oude als de nieuwe versie ontvangen.

Verpakking

De 10 en 50 ml verpakking is in bruin glas, de 250 gram en 1 kg verpakking is in aluminium. Afsluiting is altijd met gewone afsluitdoppen, voor het doseren van kleine hoeveelheden raden we het gebruik van plastic pipetten aan.

Gevaren

Parfumolie Roos en lelie is onder REACH/CLP ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende kenmerken:
WAARSCHUWING
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Uitvoering

10 ml, 50 ml, 250 g, 1 kg