Rosa Hex 2 base

 6,00 incl. BTW  4,96excl. BTW

Beschrijving

Rosa Hex 2 base is een geurbase: een mengsel van geurstoffen (natuurlijk en/of synthetisch) die samen een geurindruk geven, in dit geval een mooie rozengeur.

Verschil met een parfumolie is dat een base nadrukkelijk bedoeld is voor gebruik in combinatie met andere geurstoffen, als onderdeel van een geurcompositie. Daarnaast is de kwaliteit hoger. Op zich kan de base ook alleen gebruikt worden zoals je een parfumolie zou gebruiken. Rosa Hex 2 base is ontwikkeld voor en door De Hekserij als een niet al te uitgesproken, maar goede rozenbasis. Er zijn uitstekende roos bases in de handel, zoals Dorinia SA E die u elders in de webwinkel vindt, maar de meeste van deze zijn lastiger in te zetten door een sterke overheersende invloed.

De geur van Rosa Hex 2 is een niet al te uitgesproken rozengeur. Het is hoofdzakelijk een hartnoot, maar met uitstraling naar zowel top als basis. Het is met name bedoeld voor gebruik in parfums op plekken waar wat rozengeur nodig is, maar waar deze niet zo belangrijk is dat de geur er speciaal voor ontworpen moet worden. Het is desondanks prima toepasbaar in zeep.

Rosa Hex 2 hoeft niet verdund te worden de geur is redelijk gemiddeld qua sterkte. Koel, droog, donker en buiten bereik van kinderen bewaren.

Rosa Hex 2 is ingedeeld als gevaarlijk mengsel onder REACH/CLP met de volgende indeling:
Gevaar.
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De Engelse naam is Rosa Hex 2 base.

Uitvoering

10 ml, 50 ml, 250 g