Geurgrondstof

Streel je zintuigen

Birch Leaf Givco 166/2

 12,95 incl. BTW  10,70excl. BTW

Beschrijving

Birch Leaf Givco 166/2 is een synthetische geur specialiteit van Givaudan: een mengsel van geurstoffen die samen een geurindruk geven. Dit mengsel bevat natuurlijke en synthetische stoffen. De specialty is recent geherformuleerd, vandaar de toevoeging /2 aan de naam.

Birch Leaf Givco 166/2 is een heldere tot lichtgele vloeistof. De geur is in pure vorm een prikkelend frisse, groene, kruidige geur. Het is hoofdzakelijk een hartnoot. De geur is gebaseerd op de geur van berkenblaadjes op een saunakachel. Gebruik in saunaproducten ligt dan ook voor de hand, maar het is zeer goed voor diverse andere producten te gebruiken, met name in de richting lavendel / fougère is het een erg interessante, originele en natuurlijk aandoende noot.

Het is niet nodig een verdunning te maken, de geur is gemiddeld sterk, maar onderschat deze niet, de geur kan gaan overheersen bij hogere doseringen. Koel, droog, donker en buiten bereik van kinderen bewaren.

Birch Leaf Givco 166/2 is onder de REACH/CLP verordening ingedeeld met de volgende kenmerken:
Gevaar
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De Engelse naam is Birch Leaf Givco 166/2
CAS-nr: mengsel
EG-nr: mengsel
FEMA-nr: geen

Uitvoering

5 g, 20 g, 50 g