Educatief

Doen is leren

Koper(II)sulfaat (T) *ADR*

 8,00

Wissen

Beschrijving

Koper(II)sulfaat is een stof voor experimenten voor onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en ontspanning.

Gebruik

Net als veel andere zouten leent kopersulfaat zich voor proefjes met neerslagen.

Omdat kopersulfaat in watervrije vorm wit is, is het een veel gebruikt reagens op water. Door opname van water in de kristalstructuur wordt het van wit weer blauw.

Spijkers en andere ijzeren voorwerpen kunnen eenvoudig verkoperd worden, al dan niet met gebruik van gelijkstroom. Een goede beschermende laag wordt het niet makkelijk, maar als experiment heel geschikt.

Een inkt met kopersulfaat en looizuur maken is minder gebruikelijk dan met ijzerzouten en looizuur, maar het kan prima. Deze inkt is roodbruin.

Een chemische tuin, gemaakt van een 5% kopersulfaat; daarin vormen korreltjes geel bloedloogzout grappige groeisels.

Kopersulfaat kan worden gebruikt om suikers aan te tonen, als onderdeel van biureet reagens en Fehlings reagens.

Naast deze zijn er vele andere mogelijkheden: in elektrische cellen, experimenten met kleuromslagen, vorming van complexe zouten, etcetera.

Eigenschappen

We leveren dit als blauw (dus waterhoudend, pentahydraat) kristalpoeder, dat meer of minder grote klonten bevat. Incidenteel als klonten met hier en daar wat kristalpoeder. Technische zuiverheid, het exacte gehalte is niet gespecificeerd.

Gevaren

Kopersulfaat is een gevaarlijke stof (REACH/CLP) met de volgende waarschuwingen:

WAARSCHUWING
H302 – Schadelijk bij inslikken.
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H319 –  Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H400 – Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Dit product wordt als ADR zending (gevaarlijke stoffen) verzonden. Dat heeft gevolgen voor de mogelijkheden van afhalen op een DHL Service point en voor retour zenden. Zie ook: ADR zendingen.

Uitvoering

50 g, 700 g, 1 kg
X
Onze vakantie is voorbij, de levertijd kan echter tijdelijk enkele dagen langer zijn door achterstand die is ontstaan.