Beschikbaarheidsproblemen

Op deze pagina geven we meer informatie over beschikbaarheidsproblemen, bijvoorbeeld over producten die we voor langere of kortere tijd niet kunnen leveren omdat ze niet beschikbaar zijn bij onze leveranciers.

Hieronder een lijst van producten die langere tijd niet leverbaar zijn met informatie over levertijd. Denk er aan dat deze informatie kan veranderen in de loop van de tijd. Verder geven we alternatieven waar beschikbaar.

Beschikbaarheidsproblemen

Bijenwas geel (org) – Dit product is regelmatig tijdelijk niet leverbaar. We moeten net op het juiste moment op de juiste plek kunnen inkopen en dat lukt helaas niet altijd. We hopen dit einde 2024 weer op voorraad te hebben. Onze gewone gele bijenwas is wel leverbaar en een goed alternatief.

EO Guaiachout – In heel Europa is er geen EO Guaiachout te koop, dit speelt sinds het einde 2020 (op een enkele oude partij of voorraad na). Deze olie wordt gemaakt van een ernstig bedreigde boom die onder de Cites verdragen valt. Om deze boom voor uitsterven te behoeden kan het hout en de olie alleen uit Paraguay (het land waar deze olie vandaan komt) worden geëxporteerd als de regering van dat land er toestemming voor geeft en dat kan alleen nadat goed is uitgezocht dat er niet teveel wordt gekapt en dat de andere internationale regels worden nageleefd. Begin december 2021 is de toestemming eindelijk verleend in Paraguay. Nu is het wachten op het akkoord van de Europese verantwoordelijken. We durven geen verwachting uit te spreken over beschikbaarheid. Het kan een week duren, twee maanden, drie jaren, we kunnen alleen maar afwachten. De geur van EO Guaiachout is lastig te vervangen.

Cetalox (Fir) – Dit merkproduct van Firmenich is sinds de tweede helft van 2023 niet of nauwelijks verkrijgbaar. De oorzaak is dat de vraag groter is dan wat Firmenich kan maken. De oplossing kan zijn dat de vraag afneemt, bijvoorbeeld doordat de producten waarin dit wordt verwerkt minder populair worden, of dat de capaciteit wordt vergroot. Helaas is vooraf niet goed te voorspellen of en wanneer dat gebeurt. We hebben Cetalor (IFF) toegevoegd aan het assortiment, hetzelfde molecuul, maar door verschillen in productie is de geur niet helemaal gelijk.

Oorzaken

De belangrijkste oorzaak is de wereldwijde schaalvergroting, veroorzaakt door de noodzaak tot sterke concurrentie op de wereldmarkt.

Het is lastig dit in het kort toe te lichten, maar samengevat: de wereldmarkt is zo ingericht dat schaalvergroting allerlei voordelen heeft. Een groter bedrijf heeft het makkelijker dan een kleine. Daardoor worden goed lopende kleine bedrijven opgekocht door de groteren en de minder goed lopende kleinere bedrijven moeten stoppen.

Gevolg is dat er minder soorten producten worden gemaakt: de keuze neemt af. Als voorbeeld kan je het zo zien: in plaats van 1000 kleine fabrieken die elk 50 verschillende geurstoffen maken hebben we nu 50 grote fabrieken die elk 100 verschillende geurstoffen maken.

Gevolg is dat er minder plekken zijn waar iets wordt gemaakt: de kwetsbaarheid van de levering neemt toe. Als een bepaalde fabriek om welke reden dan ook niet kan leveren dan kunnen de paar overige fabrieken dit niet meer opvangen. Een fabriek die 20% van de wereldbehoefte van een product maakt is geen uitzondering. Vroeger was zo’n fabriek wel een uitzondering, 1-2% was al veel. Het wegvallen van een fabriek kon dan makkelijker worden opgevangen. Ook al omdat minder efficiënt gewerkt werd. Er was altijd wel overcapaciteit, dus als een fabriek niet kon leveren waren er een paar andere die even wat meer konden maken. Uit concurrentieoverwegingen heeft het meestal weinig zin meer capaciteit te hebben dan je gebruikt, dus die capaciteit is er meestal  niet meer.

Er kunnen ook voordelen aan zijn, een grootschaliger productie kan efficiënter zijn met als gevolg een beter product, dat goedkoper is en minder milieubelasting veroorzaakt. Of dit ook het geval is hangt af van de concurrentiedruk op dit punt.

Maar hoe je het ook wend of keert: de markt is kwetsbaarder geworden voor verstoringen, waardoor producten vaker dan vroeger niet beschikbaar kunnen zijn.