Educatief

Doen is leren

Luminol (Z) EXP 10/2020 – 1 g OP=OP

 15,00

Beschrijving

Dit product gaat uit het assortiment: OP=OP – deze laatste batch heeft als vervaldatum 10/2020.

Luminol is een zeer geschikte stof voor experimenten of demonstraties met betrekking tot chemoluminescentie.

Zuiverheid: zuiver, gehalte > 98%. Deze specificatie kunnen we niet altijd waarmaken op het moment van levering, het product is gevoelig voor veroudering onder invloed van licht, warmte en zuurstof uit de lucht. Echter, voor het doel waar we het voor verkopen (educatief gebruik) is dat meestal meer dan voldoende.

Product koel bewaren, verder droog, donker en buiten bereik van kinderen. Koel is belangrijk, maar een koelkast is toch misschien niet de beste plek dit te bewaren, door afkoelen kan waterdamp in de verpakking condenseren, zodat het poeder kan gaan klonteren.

Luminol is onder REACH/CLP ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende kenmerken:
Waarschuwing.
H302 – Schadelijk bij inslikken.
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

EG-nummer: 208-309-4
CAS-nummer: 521-31-3
IUPAC: 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrofthalazine-1,4-dion
Brutoformule: C8H7N3O2

Uitvoering

X
Let op: vakantiesluiting t/m 16 augustus, daarna een langere levertijd door achterstanden lees meer...