Educatief

Doen is leren

Calciumhydroxide (T) OP=OP

 5,00

Wissen

Beschrijving

Dit product gaat uit het assortiment OP=OP.

Calciumhydroxide is een stof voor experimenten voor onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en ontspanning.

Gebruik

Deze stof kan worden gebruikt voor het maken van sommige traditionele lijmsoorten, zoals die met caseine uit melk.

Van calciumhydroxide kan ook kalkwater worden gemaakt. Dit gaat als volgt: een beetje poeder in water doen. Dit een tijd laten staan en dan de heldere vloeistof decanteren. Kalkwater is een reagens op koolzuurgas.

Het wordt wel eens gebruikt voor het looien van leer.

Eigenschappen

Technische kwaliteit, het gehalte is niet gespecificeerd. Een ouderwetse naam voor deze stof is gebluste kalk.

Calciumhydroxide is onder REACH/CLP ingedeeld als gevaarlijke stof, met de volgende gevarenaanduidingen:
GEVAAR
H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Uitvoering

300 g