Parfum & Geur

Streel je zintuigen

PO Thee en melisse

 3,00

Wissen

Beschrijving

Parfumolie Thee en melisse is een geurcompositie bedoeld voor het parfumeren van cosmetica, gebruik in parfums en in andere geurende producten.

Het is een nieuwe klassieker, deze combinatie van het kruidige van de thee aan de ene kant en de groene bloemengeur aan de andere kant. Gebruik het in parfums, of bijvoorbeeld douchegel.

De 10 en 50 ml verpakking is in bruin glas, de 250 gram en 1 kg is in aluminium. Afsluiting is altijd met gewone afsluitdoppen, voor het doseren van kleine hoeveelheden raden we het gebruik van plastic pipetten aan.

Parfumolie Thee en melisse is onder REACH/CLP ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende kenmerken:
WAARSCHUWING
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Uitvoering

10 ml, 50 ml, 250 g, 1 kg