Parfum & Geur

Streel je zintuigen

PO Boerenjasmijn

 2,50

Wissen

Beschrijving

Parfumolie Boerenjasmijn is een geurcompositie bedoeld voor het parfumeren van cosmetica, gebruik in parfums en in andere geurende producten.

Het is een zoete, zachte, niet al te dierlijke jasmijngeur. Desgewenst kan het worden gebruikt als jasmijncomponent in geurmengsels.


De 10 en 50 ml verpakking is in bruin glas, de 250 gram en de 1 kg verpakking is in aluminium. Afsluiting is altijd met gewone afsluitdoppen, voor het doseren van kleine hoeveelheden raden we het gebruik van plastic pipetten aan.


Parfumolie Boerenjasmijn is onder REACH/CLP ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende kenmerken:

WAARSCHUWING

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Uitvoering

10 ml, 50 ml, 250 g, 1 kg
X
Onze vakantie is voorbij, de levertijd kan echter tijdelijk enkele dagen langer zijn door achterstand die is ontstaan.