Parfum & Geur

Streel je zintuigen

PO Anjer

 2,50

Wissen

Beschrijving

Parfumolie Anjer is een geurcompositie bedoeld voor bijvoorbeeld het parfumeren van cosmetica, gebruik in parfums en in andere geurende producten.

Gebruik

De geur van anjer is een kruidige bloemengeur. Parfumeurs maken de geur van anjer door de geur van roos en die van kruidnagel te combineren. Hierdoor is de geur van anjer voor veel mensen een aangename geur. Traditioneel wordt de geur in zowel heren- als damesproducten gebruikt, speciaal in producten voor het haar. Uiteraard kan je het gebruiken in andere producten.

Verpakking

De 10 en 50 ml verpakking is in bruin glas, de 250 gram verpakking is in aluminium. Afsluiting is altijd met gewone afsluitdoppen, voor het doseren van kleine hoeveelheden raden we het gebruik van plastic pipetten aan.

Gevaren

Parfumolie Anjer is onder REACH/CLP ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende kenmerken:
WAARSCHUWING
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Uitvoering

10 ml, 50 ml, 250 g
X
Onze vakantie is voorbij, de levertijd kan echter tijdelijk enkele dagen langer zijn door achterstand die is ontstaan.