Educatief

Doen is leren

Strontiumchloride (T)

 15,00

Wissen

Beschrijving

Strontiumchloride is een stof voor experimenten voor onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en ontspanning.

Gebruik

Gebruik strontiumchloride bijvoorbeeld voor experimenten met neerslagen. Strontiumchloride is ook geschikt voor vlamexperimenten: het kleurt de vlam rood.

Veel van onze klanten gebruiken dit product al jaren naar tevredenheid in vijver of aquarium. Helaas kunnen we niet garanderen dat dit product daar in alle gevallen geschikt voor is, we laten het aan onze klanten om dit te beoordelen.

Gebruik in cosmetica en andere toepassingen in of op het lichaam raden we af, deze kwaliteit is daar niet geschikt voor.

Eigenschappen

Waterhoudend strontiumchloride (hexahydraat). Zuiverheid: Technisch, gehalte niet gespecificeerd.

CAS-nummer: 10476-85-4 / 10025-70-4
EG-nummer: 233-971-6 / 600-046-7

Wettelijk (REACH/CLP) ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende gevarenaanduidingen:
GEVAAR
H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Uitvoering

50 g, 250 g