Educatief

Doen is leren

Zilvernitraat (ZZ) *ADR*

 46,00

Wissen

Beschrijving

Dit product gaat uit het assortiment: OP=OP.

Zilvernitraat (ZZ) is een stof voor gebruik in onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en ontspanning.

Gebruik

Zilvernitraat (ZZ) kent verschillende toepassingen. Bijvoorbeeld als oxidator waarbij door reductie zilver neerslaat, zoals in fotografische processen. Een ander voorbeeld is Tollens reagens, waarmee aldehyden worden aangetoond. Ook kunnen hiermee, bijvoorbeeld glas, kunnen worden verzilverd.

Daarnaast wordt het gebruikt voor proefjes met zilververbindingen, bijvoorbeeld neerslagproeven. Het is in veel gevallen bruikbaar als reagens op chloride.

Zilververbindingen zijn vrij giftig, vandaar dat het zowel vroeger als nu nog wel wordt gebruikt als conserveermiddel of desinfecterend middel. Er zijn inmiddels veiliger en goedkopere middelen die hetzelfde doen. Om die reden raden we gebruik van zilvernitraat voor die toepassingen af.

Eigenschappen

Zilvernitraat (ZZ) is een witgrijze vaste stof (kristalpoeder), die onder invloed van licht donkerder grijs wordt.

Zilvernitraat is een zeer goed in water oplosbare zilververbinding. Bewaar deze stof in het donker, luchtdicht en in de originele verpakking. Dit vertraagt het zwart worden van zilvernitraat. Dit zwarte is ofwel zilver ofwel zilversulfide door omzetting met zwavelverbindingen uit de lucht. Het zuiverheidspercentage van minimaal 99% zal daardoor in de loop van de tijd minder worden.

Gevaren

Wettelijk (REACH) ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende gevarenaanduidingen:

GEVAAR
H272: Kan brand bevorderen; oxiderend.
H390: Kan bijtend zijn voor metalen.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden.
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Dit product wordt als ADR zending (gevaarlijke stoffen) verzonden. Dat heeft gevolgen voor de mogelijkheden van afhalen op een DHL Service point en voor retour zenden. Zie ook: ADR zendingen.

Codes

EU-nummer: 231-853-9
CAS-nummer: 7761-88-8

Uitvoering

10 g, 25 g