Educatief

Doen is leren

Oxaalzuur (T)

 7,95

Wissen

Beschrijving

Oxaalzuur is een stof voor experimenten voor onderwijs, ontwikkeling, onderzoek en ontspanning.

Gebruik

Oxaalzuur wordt gebruikt voor het maken van oxalaten in bijvoorbeeld neerslag proefjes.

Het is een reductor en wordt om die reden wel gebruikt voor het verwijderen van vlekken, bijvoorbeeld inktvlekken. Dit kan uit textiel en uit hout, let er wel op dat de stoffen aangetast kunnen worden. Probeer daarom altijd eerst uit op een onopvallende plek.

Eigenschappen

De kwaliteit die wij leveren is een technische kwaliteit, het gehalte oxaalzuur is niet gespecificeerd.

Oxaalzuur, ook wel bekend onder de naam zuringzuur, of beter ethaandizuur. Het komt in onder meer zuring, rabarber en spinazie voor, maar is NIET geschikt voor consumptie, in geen enkele kwaliteit! Het eten van (te) veel van deze groentes kan al schadelijk zijn voor de nieren, in pure vorm is het dat uiteraard ook.

Gevaren

Wettelijk (REACH) ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende gevarenaanduidingen:
H302 – Schadelijk bij inslikken.
H312 – Schadelijk bij contact met de huid.

CAS-nummer: 144-62-7
EG-nummer: 205-634-3

Uitvoering

50 g, 250 g