Educatief

Doen is leren

Natriumjodide (ZZ) OP=OP

 6,00

Wissen

Beschrijving

Dit product gaat uit het assortiment OP=OP.

Natriumjodide is het jodiumzout van natrium. In verhouding tot kaliumjodide bevat het meer jood. Het wordt onder andere gebruikt in doka recepten, zowel voor versterkers als verzwakkers, en als reagens, onder andere bij Finkelstein reacties.

Het wordt daarnaast gebruikt in een Braniac ‘experiment’, in combinatie met waterstofperoxide en met een toilet als reactievat, zo laten ze in dit televisieprogramma zien, ontwikkelt zich snel een grote hoeveelheid schuim in de WC pot, na het doorspoelen. We wijzen er op dat dit alleen werkt als je sterk geconcentreerd waterstofperoxide gebruikt, en waarschijnlijk alleen in combinatie met een schuimend product. Waterstofperoxide van de benodigde sterkte is erg gevaarlijk, om die reden verkopen wij dit niet, er zal waarschijnlijk niet makkelijk aan te komen zijn.

Onze voeding moet jodiumverbindingen bevatten, vandaar dat natriumjodide voorkomt in voedingssupplementen. De Hekserij verkoopt géén producten die bedoeld zijn voor gebruik in levensmiddelen of voor ander inwendig gebruik. Dit product is GEEN uitzondering. Bij nucleaire ongelukken kan het nuttig zijn preventief een kleine hoeveelheid jodide in te nemen, om op die manier het opnemen van vrijgekomen radioactief jodium te beperken, maar ook dan raden we af ons natriumjodide te gebruiken, neem in plaats daarvan een speciaal bedoelde tablet met de juiste hoeveelheid jodide.

Zuiverheid: zeer zuiver, het gehalte van de gedroogde stof is minimaal 99%.

CAS-nummer: 7681-82-5
EG-nummer: 231-679-3
Wettelijk (REACH) ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende gevarenaanduidingen:
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Uitvoering

10 g, 50 g