Educatief

Doen is leren

Chroomaluin (S) OP=OP

 10,00

Wissen

Beschrijving

Dit product gaat uit het assortiment OP=OP.

Chroomaluin (dodecahydraat) is een aluin. Niet te verwarren met het “gewone” aluin: aluin is een soortnaam, maar ook de naam voor het meest gebruikte aluin: kaliumaluminiumsulfaat. Chroomaluin lijkt chemisch wel op het gewone aluin, alleen bevat het chroom in plaats van aluminium. Het is een intens paars gekleurde stof.

Chroomaluin wordt onder andere voor het volgende gebruikt:
– Het looien van leer
– In doka recepten (o.m. als gelatineverharder)
– Als hulpmiddel bij het maken van microscopische preparaten

Andere namen zijn wel chroom(III)kaliumsulfaat en kaliumchroom(III)sulfaat, al dan niet gevolgd door dodecahydraat. Het laatste geeft aan dat de stof sterk waterhoudend is en per ‘molecuul’ watervrij chroomaluin twaalf moleculen water bevat. De zuiverheid is S (standaard > 97%), CAS-nummer: 7788-99-0, EINECS-nummer: 233-401-6.

Recent is chroomaluin heringedeeld onder REACH als gevaarlijke stof met de volgende waarschuwingen:
WAARSCHUWING
– Veroorzaakt huidirritatie.
– Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
– Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Chroomaluin is een chroom(III) verbinding en is daarom niet kankerverwekkend zoals chroom(VI) verbindingen.

Uitvoering

50 g, 250 g