Cosmetica

Pure verwenning

Zinkoxide

 3,95 incl. BTW  3,26excl. BTW

Wissen

Beschrijving

Zinkoxide is het oxide van zink, een witte poedervormige stof. Het staat ook bekend onder de namen zinkwit en calamine. Het wordt in cosmetica gebruikt als poederbasis, antisepticum en als UV filter. Als antisepticum zit het bijvoorbeeld in babyzalf en sommige deodorants.

Als UV filter wordt zinkoxide met name gebruikt in een speciale ultrafijne vorm, zogenaamde nanodeeltjes. Voordeel van nanodeeltjes is dat ze, mits correct toegepast, niet zichtbaar op de huid zijn. Nadeel is dat de veiligheid niet helemaal vaststaat.

Het zelf maken van zonnebrandmiddelen raden we af. Bescherming tegen UV licht is erg belangrijk voor de gezondheid. Omdat de SPF alleen in een laboratorium goed vast te stellen is is het niet erg geschikt voor zelfmakers; deze hebben tenslotte geen goed laboratorium. Er circuleren allerlei lijsten met concentraties en een SPF: deze geven op z’n best de hoogst theoretisch haalbare SPF weer. Bij zelfmaken mag je blij zijn als je daar 10-20% van haalt, maar minder is zeker mogelijk.

Ons zinkoxide bevat net als elk fijn poeder (zand, suiker, meel) ook een klein aandeel nanodeeltjes, maar is er niet speciaal op gemaakt. Zinkoxide dat geen nanodeeltjes bevat is vrijwel niet te maken. Doordat de grotere deeltjes na verloop van tijd deels uit elkaar vallen bevat het na verloop van tijd toch weer nanodeeltjes. Omdat het grootste deel van het poeder grover is dan nanodeeltjes zal het de huid wit kleuren. Het wordt daarom ook wel als wit pigment gebruikt, maar de dekking is niet erg goed.

Hoewel zinkoxide in de natuur wel eens vrij voorkomt wordt dit in de cosmetica niet gebruikt, omdat het vervuild is met allerlei andere metalen. In plaats daarvan wordt synthetisch zinkoxide gebruikt van hoge zuiverheid.

INCI: Zinc Oxide.

CAS-nummer: 1314-13-2
EG-nummer: 215-222-5
Wettelijk (REACH) ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende gevarenaanduidingen:
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Uitvoering

50 g, 250 g, 1 kg