Educatief

Doen is leren

Salicylzuur (ZZ)

 14,95

Wissen

Beschrijving

Salicylzuur (ZZ) is een stof voor gebruik in technische experimenten voor onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en ontspanning.

Gebruik

Salicylzuur (ZZ) wordt onder andere gebruikt als reagens op ijzer(III) verbindingen en voor het maken van geurende esters. Dit product is niet bedoeld voor gebruik in cosmetica, niet voor gebruik in levensmiddelen niet voor ander inwendig gebruik.

Eigenschappen

De zuiverheid van ons salicylzuur is ZZ (Zeer Zuiver), minimaal 99%. We leveren het als een fijn poeder.

Salicylzuur komt onder andere voor in de plant moerasspirea en diverse soorten wilgen. Aftreksels van deze planten worden al vele eeuwen als koortswerend middel gebruikt. Omdat zuiver salicylzuur slecht voor de maag is, wordt dit niet als koortswerend middel gebruikt. Een variant op salicylzuur, acetylsalicylzuur wordt wel gebruikt. Deze stof is bekend onder de naam “Aspirine” (een merknaam van Bayer). De naam Aspirine is afgeleid van Spirea (als in moerasspirea). De wilg heet in het Latijn Salix, vandaar de naam salicylzuur.

CAS-nummer: 69-72-7
EG-nummer: 200-712-3

Wettelijk (REACH) ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Uitvoering

70 g