Boraxoplossing 4% (T) 250 ml

 8,00

Beschrijving

Boraxoplossing 4% is bedoeld voor het maken van slime.

Gebruik

Afhankelijk van het slimerecept is meer of minder nodig, volg gewoon het recept.

Ander technisch gebruik, voor experimenten voor onderwijs, onderzoek, ontwikkeling of ontspanning kan uiteraard ook.

Voor gebruik in cosmetica en levensmiddelen is dit product niet geschikt.

Eigenschappen

Boraxoplossing is een waterdunne heldere vloeistof. Het kan na verloop van tijd een beetje een sluier krijgen, ook kan er wat neerslag ontstaan. Dit is te verhelpen door goed te schudden voor gebruik. Bij uitkristalliseren kan het flesje in een waterbad worden verwarmd, de kristallen lossen dan weer op.

Boraxoplossing bevat ongeveer 4% waterhoudend borax (dinatriumtetraboraat decahydraat) van technische kwaliteit opgelost in gedemineraliseerd water. In deze vorm is het geen gevaarlijke stof in de zin der wet (REACH/CLP).

Borax

Borax, maar dan in zuivere of meer geconcentreerde vorm, was al jaren geen onomstreden stof. Er waren twee kampen, zij die het een erg gevaarlijke stof vonden en zij die vonden dat het wel meeviel. Uiteindelijk heeft de EU eindelijk een besluit genomen over hoe we deze stof voortaan moeten beschouwen: namelijk als een giftige, gevaarlijke stof.

De reden hiervoor is dat er sterke aanwijzingen zijn dat boriumverbindingen (zoals boorzuur en borax) onvruchtbaarheid veroorzaken, zowel bij mannen als bij vrouwen. Daarnaast kan het schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Dat is geen reden voor paniek, tenzij je dagelijks grote hoeveelheden borax of boorzuur verwerkt, maar het mag ook duidelijk zijn dat het waarschijnlijk verstandiger is om het contact met boriumhoudende stoffen te verminderen, zeker als je een kinderwens hebt of zwanger bent.

Interessant in dit verband is dat borax in de Verenigde Staten makkelijk verkrijgbaar is als reinigingsmiddel. Men gebruikt het daar ongeveer als wij kristalsoda. Ook gebruik van borax als badzout is daar heel gebruikelijk. Overigens is dat in Europa ook niet verboden, al is gebruik in cosmetica wel beperkt.

Uitvoering

X
Rond Pasen kan de levertijd enkele dagen langer zijn dan gebruikelijk.