Boraxoplossing 4% (T) 250 ml OP=OP

 8,00

Op voorraad

Beschrijving

Boraxoplossing 4% is bedoeld voor het maken van slime als experiment voor onderwijs, onderzoek, ontwikkeling of ontspanning.

Dit product gaat uit het assortiment OP=OP.

Gebruik

Afhankelijk van het slimerecept is meer of minder nodig, volg gewoon het recept. Meestal is het iets van 1-2 ml op 100 gram slime. Met 250 ml boraxoplossing kan je dan 12-25 kg slime maken.

Ander technisch gebruik, voor experimenten voor onderwijs, onderzoek, ontwikkeling of ontspanning kan uiteraard ook.

Voor gebruik in cosmetica en levensmiddelen is dit product niet geschikt.

Eigenschappen

Boraxoplossing is een waterdunne heldere vloeistof. Het kan na verloop van tijd een beetje een sluier krijgen, ook kan er wat neerslag ontstaan. Dit is vaak te verhelpen door goed te schudden voor gebruik. Bij uitkristalliseren kan het flesje in een waterbad worden verwarmd, de kristallen lossen dan weer op.

Boraxoplossing bevat ongeveer 4% waterhoudend borax (dinatriumtetraboraat decahydraat) van technische kwaliteit opgelost in gedemineraliseerd water. Dit komt neer op 4500 mg borium per kg. In deze vorm is het geen gevaarlijke stof in de zin der wet (REACH/CLP).

Slime

In 2016 begon een trend om slime te maken: honderden foto’s, filmpjes en recepten verschenen in de sociale media. Bij de vertaling van het ene land naar het andere ging het wel eens mis. Borax is in Europa vrijwel niet meer te koop, omdat het hier gezien wordt als erg gevaarlijke stof. In andere landen wordt het gebruikt als badzout of reinigingsmiddel.

Lenzenvloeistof werd veel gebruikt in deze recepten, maar de ene lenzenvloeistof is de andere niet. Een lenzenvloeistof met borax werkt wel, maar die zie je in Europa niet veel. Met boorzuur kan, als je ook soda of zuiveringszout (natriumbicarbonaat, baking soda) toevoegt.

Enfin: er zijn vast veel pogingen tot slime maken geweest waar geen slime uit kwam omdat er geen goede boraxoplossing werd gebruikt. Dat probleem bent u hiermee kwijt. Gebruik onze boraxoplossing in plaats van lenzenvloeistof en in plaats van boraxpoeder.

Borax

Borax, maar dan in zuivere of meer geconcentreerde vorm, was al jaren een omstreden stof. Er waren twee kampen, zij die het een erg gevaarlijke stof vonden en zij die vonden dat het wel meeviel. Uiteindelijk heeft de EU eindelijk een besluit genomen over hoe we deze stof voortaan moeten beschouwen: namelijk als een giftige, gevaarlijke stof.

De reden hiervoor is dat er sterke aanwijzingen zijn dat boriumverbindingen (zoals boorzuur en borax) onvruchtbaarheid veroorzaken, zowel bij mannen als bij vrouwen. Daarnaast kan het schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Dat is geen reden voor paniek, tenzij je dagelijks grote hoeveelheden borax of boorzuur verwerkt, maar het mag ook duidelijk zijn dat het waarschijnlijk verstandiger is om het contact met boriumhoudende stoffen te verminderen, zeker als je een kinderwens hebt of zwanger bent.

Interessant in dit verband is dat borax in de Verenigde Staten makkelijk verkrijgbaar is als reinigingsmiddel. Men gebruikt het daar ongeveer als wij kristalsoda. Ook gebruik van borax als badzout is daar heel gebruikelijk. Overigens is dat in Europa ook niet verboden, al is gebruik in cosmetica wel beperkt.

Speelgoed

Zoals aangegeven wordt onze Borax oplossing volgens de wetgeving voor gevaarlijke stoffen (REACH/CLP) niet als gevaarlijk gezien. Dit komt door de lage dosering. Echter, zou je deze oplossing als speelgoed zien is de concentratie van de oplossing te hoog. Vloeibare speelgoed bestanddelen mogen maximaal 0,3% Borax bevatten. Twee zaken zijn daarom belangrijk om te weten.

De eerste is dat De Hekserij geen speelgoed maakt of verkoopt. Dit product is bedoeld voor educatief gebruik. Of deze educatie thuis plaats vindt, met uw kinderen, of in de zuurkast van het Hoger Laboratorium Onderwijs maakt ons niet uit. Behandel het dan ook niet als speelgoed en berg het op als of het wel een gevaarlijke stof zou zijn: buiten het bereik van kinderen.

De tweede is dat het eindproduct, de slime die u maakt, in veel gevallen wel aan de eisen van het speelgoedbesluit zou kunnen voldoen. Het recept dat we in onze setjes gebruiken resulteert in slime met een boriumgehalte van maximaal 30 mg per kg, ruim binnen de marge van de wet. Niettemin raden we af om zelfgemaakt slime lang te bewaren, het kan snel bederven: deze schimmels en andere micro-organismen zijn een aanzienlijk groter risico dan het borium.

 

Uitvoering

X
Van 13 t/m 16 mei is De Hekserij gesloten.
De Hekserij is closed May 13 - May 16.