Educatief

Doen is leren

Calciumchloride (T)

 5,00

Wissen

Beschrijving

Calciumchloride is een stof voor experimenten voor onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en ontspanning.

Gebruik

Calciumchloride kan worden gebruikt voor proefjes met zouten, bijvoorbeeld neerslag proefjes.

Het kan worden gebruikt als droogmiddel. Daarvoor moet eerst het water uit het product worden verwijderd door het in een oven te drogen. Vervolgens kan het weer water uit de lucht opnemen.

Het kan als cross linker voor alginaat gels worden gebruikt. Onze zuiverder variant op calciumchloride is daar meer geschikt voor, omdat deze minder onoplosbare stoffen bevat.

Veel van onze klanten gebruiken dit product al jaren naar tevredenheid in vijver of aquarium. Niettemin kunnen we niet garanderen dat dit product daar in alle gevallen geschikt voor is, we laten het aan onze klanten om dit te beoordelen.

De Hekserij verkoopt géén producten die bedoeld zijn voor gebruik in levensmiddelen of voor ander inwendig gebruik. Dit product is GEEN uitzondering.

Eigenschappen

Calciumchloride 77-80% – waterhoudend (de overige 20% is hoofdzakelijk water). Technische kwaliteit. Levering volgt in de vorm van vlokken. Deze kunnen zeer licht roze gekleurd zijn door een van de verontreinigingen die in een technische kwaliteit aanwezig zijn. Hoewel het percentage onoplosbare stoffen laag is, is dit wel zichtbaar bij oplossen. Een soort waas wordt gevormd, dat meestal minder sterk wordt of zelfs verdwijnt na een etmaal staan.

Calciumchloride is zeer sterk water aantrekkend: droog bewaren.

Specificatie

Calciumchloride minimaal 77%
Natriumzouten uitgedrukt in Na maximaal 1%
Kaliumzouten uitgedrukt in K maximaal 0,1%
Magnesiumzouten uitgedrukt in Mg maximaal 0,05%
Sulfaten maximaal 0,05%
IJzerzouten uitgedrukt als Fe maximaal 0,003%
Onoplosbare stoffen maximaal 0,2%

Gevaren

Calciumchloride is onder REACH/CLP ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende kenmerken:
WAARSCHUWING
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

EU-nummer: 233-140-8
CAS-nummer: 10043-52-4

Uitvoering

600 g, 5 kg, 25 kg
X
Nieuwe bestellingen worden vrijwel allemaal zonder vertraging geleverd, de laatste achterstand is zo goed als weggewerkt.