De Hekserij levert grondstoffen voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling aan o.a. particulieren, maar vanzelfsprekend ook aan scholen. Met name waar het gaat om stoffen voor techniek in het basisonderwijs, cosmetica maken tijdens scheikunde, biologie en verzorging in het basis- en middelbaar onderwijs en bijzondere materialen als polymeren, hydrofoob zand en nitinol  zijn we een goede leverancier.

Naast deze kernpunten streven we ernaar relatief goedkope kwaliteiten chemicaliën, glaswerk en dergelijke aan te bieden als alternatief voor de duurdere kwaliteiten die door de laboratoriumhandel wordt geleverd. Het is duidelijk dat een gecertificeerd met GLP werkend laboratorium niet gaat bezuinigen op materialen, de hogere kosten van net iets zuiverder stoffen en materialen en de drievoudige redundante controles wegen ruimschoots op tegen het risico op mislukken van een onderzoek. Voor een school kan dat anders liggen. Kopersulfaat van een technische kwaliteit is net zo geschikt om water aan te tonen als een ultrapure versie met tien negens achter de komma en een gegarandeerd laag chloride gehalte. Leerlingen breken elk jaar wel een aantal erlenmeyers, of ze nu 2 of 20 euro per stuk kosten.

We rekenen voor scholen geen andere prijzen dan voor particulieren. Ook scholen raden we aan waar mogelijk in onze webwinkel te bestellen. Indien u iets zoekt dat niet in de webwinkel staat, of dat u in een veel grotere hoeveelheid dan daar staat aangegeven nodig hebt kunt u -net als particulieren-  een prijs per email aanvragen, vaak kunnen we goedkoper leveren. Omdat de webwinkel ook voor particulieren toegankelijk is zijn alle prijzen aangegeven inclusief BTW, dat is nu eenmaal wettelijk verplicht.

Naast de producten in onze webwinkel zijn vele duizenden andere op aanvraag leverbaar, vaak al in zeer kleine hoeveelheden. Vraag gerust naar beschikbaarheid en prijs.

Niet onbelangrijk en zeker voor open dagen, examens en andere 'harde' datums van belang: bestel tijdig! Zeker in januari en in de periode rond vakanties kan de levertijd langer zijn dan gebruikelijk. Hoewel het meestal (soms: net) goed gaat komt het helaas een enkele keer voor dat we niet tijdig kunnen leveren, in vrijwel alle gevallen was dat te voorkomen geweest door (ruim) op tijd te bestellen. Liever een week te vroeg dan een uur te laat.

Bestellen op rekening

Nederlandse scholen kunnen in principe op rekening bestellen, maak hierover dan wel vóór de (eerste) bestelling een afspraak: het aanvragen van de mogelijkheid tot betalen op rekening kan per email. Geef ons de adresgegevens van de school door, de gegevens (naam, telefoon, e-mailadres) van de bestellers en van degene die de factuur afhandelt. Na controle van de gegevens geven we u instructies voor op rekening bestellen.

Vlaamse scholen weten ons inmiddels steeds beter te vinden, zij, en scholen uit andere landen en regio's zijn uiteraard van harte welkom als klant, helaas moeten we vooralsnog wel vragen om betaling vooruit. Hetzelfde geldt voor particuliere scholen in Nederland, dat wil zeggen scholen die niet bekostigd worden door het Nederlandse ministerie van onderwijs.

Levensmiddelen

De Hekserij levert geen enkel product dat geschikt is voor bereiding van levensmiddelen. Vaak voldoen de stoffen niet aan de betreffende kwaliteitseisen, maar belangrijker, we voldoen niet (en willen niet voldoen) aan de wettelijke eisen aan het verwerken en verhandelen van levensmiddelen. We raden het gebruik van onze cosmetica kleurstoffen in snoepgoed, kruiden in hoestdrankjes en chemicaliën in koekjes dan ook beslist af. Ook onze verpakkingen voldoen niet aan de eisen voor verpakking van levensmiddelen. Uiteraard aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor welk gevolg dan ook bij gebruik van onze producten in of met etenswaren. Voor meer informatie zie hier.

Techniek in het basisonderwijs

De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van het vak techniek in het basisonderwijs met onder meer het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs. De meeste basisscholen hebben inmiddels een goed begin gemaakt met het geven van techniekonderwijs. De Hekserij levert kennis en materialen aan bedrijven die een methode voor techniek in het basisonderwijs verkopen, maar ook aan individuele basisscholen die de lessen zelf ontwikkelen. We letten hierbij nadrukkelijk op de veiligheidsaspecten: van leerlingen uit groep 2 mag je niet hetzelfde verwachten als van VWO leerlingen uit de vierde klas en op basisscholen is bij het personeel vaak veel minder kennis op het gebied van veiligheid aanwezig.

Op dit moment leveren we voornamelijk passief: een school heeft iets nodig en koopt dit bij ons. Inmiddels zijn een aantal pakketten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden in techniek lessen, zie onze webwinkel. We verwachten dit in de toekomst verder te kunnen uitbreiden.

Cosmetica maken in de klas

Het maken van cosmetica in het kader van lessen scheikunde, biologie, (uiterlijke) verzorging en techniek is een prachtige mogelijkheid om de theorie van de lessen te linken aan de praktijk. Scheikunde is niet alleen maar een abstract vak, het is toe te passen in alledaagse dingen. Cosmetica zijn producten, die gemaakt worden en die wellicht iets doen, maar wat? Daarnaast kan het maken van cosmetica helpen bij het aantrekkelijker maken van het vak scheikunde voor meisjes.

We leveren grondstoffen, materialen en kennis op dit gebied, met speciale aandacht voor een aantal toepasselijke pakketten. Als leerlingen voor een profielwerkstuk stevig de cosmeticadiepte in willen helpen we graag.

Scheikunde en biologie

We proberen de gaten die de grote leveranciers van materialen en stoffen voor deze vakken laten vallen wat te dichten door actief en passief stoffen en materialen aan te bieden die niet of moeilijk verkrijgbaar zijn of bieden een relatief goedkope kwaliteit aan. We vragen onze schoolklanten om alles wat ze zouden willen hebben maar nergens kunnen kopen bij ons aan te vragen, juist omdat we klein en flexibel zijn kunnen we bepaalde zaken aanpakken die de grotere leveranciers moeten laten liggen. Regelmatig helpen we een beetje mee met het voorbereiden van practica en lessen, het is onze intentie dat in de toekomst vaker en actiever te gaan doen.