De Hekserij verkoopt diverse soorten etherische olie, zie hier voor ons assortiment.

Onderstaande stukje is bedoeld als aanvullende informatie over etherische olie.

Etherische oliën zijn vloeibare plantextracten met meestal een sterke geur. De olie wordt in bijna alle gevallen bereid door middel van stoom of hydrodistillatie: hete stoom of waterdamp wordt door geurende plantendelen geleid (of deze plantendelen worden gekookt, waarbij damp ontwijkt). De etherische olie gaat met de stoom of waterdamp mee en bij het afkoelen komt het weer vrij. Er zijn een aantal andere methodes voor het maken van etherische olie, namelijk:
- persen van de schillen van citrusvruchten
- droge destillatie van hars of hout, waarbij de dampen ontwijken

Andere termen die wel worden gebruikt voor etherische olie zijn: vlugolie of "vluchtige olie", wat in feite hetzelfde betekend als "etherische olie" en verder "essentiële olie", wat een (te) letterlijke vertaling van het Engelse "Essential oil" is. Essence is een Engelse woord voor extract, dus essentiële olie betekent dat het om een extract gaat, wat op zich natuurlijk juist is, maar wat breder, het kan ook op anders bereide extracten gaan. Een enkele keer zie je de term esotherische olie, dat is een uit de hand gelopen foutje, het woord esotherische lijkt op het woord etherische, het betekent iets heel anders, maar meestal wordt ook hier een etherische olie bedoeld.

Veel mensen kennen etherische olie alleen uit boeken, van websites en door cursussen over aromatherapie. Aromatherapie is een alternatieve geneeswijze waarbij gebruik wordt gemaakt van etherische olie (en eventueel andere (natuurlijke) geurstoffen). Iedereen moet voor zichzelf weten of zij/hij in de werking van aromatherapie gelooft of niet. Punt is dat de diverse bronnen over aromatherapie meestal voorbij gaan aan een aantal belangrijke aspecten van etherische olie of hier een heel eigen gezichtspunt over hebben. We vinden het belangrijk dat mensen ook over deze vergeten punten informatie krijgen en ook dat ze een ander gezichtspunt kunnen krijgen dan die vanuit de aromatherapie.

Omdat de handel in etherische olie nogal versnipperd is -veel kleine bedrijven die weinig of erg eenzijdige kennis van hun producten hebben- is het lastig om hier goede informatie over te krijgen. De Hekserij heeft kennis altijd even belangrijk gevonden als de grondstoffen: ons doel is kennis van producten en stoffen vergroten door gebruik van grondstoffen. Ook zijn we niet afkomstig uit de aromatherapiehoek. Om die reden hebben we veel tijd en moeite gestoken in het verkrijgen van de juiste, en volledige kennis over etherische olie. Omdat we dagelijks bijleren is onderstaande NIET volledig en we kunnen ook niet uitsluiten dat er kleine onjuistheden in staan. Wees en blijf daarom kritisch.

Gebruik van etherische olie

Etherische olie wordt voornamelijk gebruikt als smaakstof in industrieel en ambachtelijk bereid voedsel (frisdranken, snoep, soepen en sauzen) of als geurstof in bijvoorbeeld parfum, zeep, wasmiddel, cosmetica, schoensmeer et cetera. Bij elkaar wordt zo'n 90-95% van de wereldproductie hiervoor gebruikt.

Om met het voedsel te beginnen: mits op de juiste manier verwerkt en op een veilige manier gedoseerd zijn een aantal etherische oliën geschikt voor het maken van voedsel. U mag er niet van uitgaan dat alle etherische olie die u koopt zomaar geschikt zijn voor voedselbereiding. Etherische olie mag alleen voor voedselbereiding worden verkocht als er aan een aantal wettelijke eisen is voldaan. Zo zijn er veel eisen op het gebied van veiligheid, analyse van de zuiverheid, ze moeten vaak bewerkt zijn om minder gewenste bestanddelen eruit te halen en het bedrijf dat ze verpakt moet onder controle staan van de betreffende overheidsinstanties (in Nederland de NVWA). Veel (groot-)handelaars in etherische olie zijn zich hier niet van bewust en verkopen om het even welke etherische olie als geschikt om in te nemen. Hoewel het meestal goed gaat raden we om deze reden af om welke etherische olie dan ook in voedsel te gebruiken. Er zit veel kaf tussen het koren en etherische olie kan bij verkeerd gebruik schadelijk voor de gezondheid zijn.

De etherische olie van De Hekserij (en dit geldt voor ieder ander product van De Hekserij) is NIET bedoeld voor gebruik in voedsel, doe dat dan ook niet.

Geknoei met etherische olie

Hoewel de door ons gegeven definitie van etherische olie een heel gebruikelijke is, en beschreven in internationale standaards als bijvoorbeeld ISO 9235 is de term "etherische olie" niet door de wet beschermd. Elke product, dus ook een synthetische geurstof mag daarom in principe als etherische olie worden verkocht. Bovendien zijn er geen algemene, gebruikelijke of wettelijke kwaliteitseisen.
Gevolg is dat een product met de naam "etherische olie" van alles kan zijn, het kan een echte etherische olie zijn, gemaakt op een manier zoals boven beschreven, maar het kan zijn dat er op de een of andere manier mee geknoeid is. Dat kan op diverse manieren, om er eens een paar te noemen:
- Er kan een andere, goedkopere etherische olie zijn toegevoegd, bijvoorbeeld atlasceder aan virginiaceder of palmarosa aan geranium
- Er kunnen synthetische geurstoffen zijn toegevoegd, bijvoorbeeld linalool aan rozenhout, of geraniol aan roos
- Er kunnen geurloze stoffen zijn toegevoegd, bijvoorbeeld een plantaardige olie of DPG

Dat er geknoeid wordt heeft verschillende redenen. Ten eerste is er het ontbreken van een wettelijk kader, het is in principe niet verboden. Ten tweede is er de relatief hoge prijs: zeker Nederlanders kijken vaak eerst naar de prijs en pas later naar de kwaliteit. Ten derde is die kwaliteit niet altijd goed te bepalen, het vervalsen van etherische olie is zo onderhand een soort kunstvorm geworden. We krijgen zo nu en dan monsters van niet echte etherische olie binnen die uitstekend ruiken. Voor gebruik in parfum en zeep zijn deze oliën vaak prima geschikt en uit de praktijk blijkt dat deze olie kennelijk voor veel aromatherapeuten ook geschikt is, we mogen namelijk gerust aannemen dat er minstens zoveel etherische olie in de handel is waar wel mee is geknoeid  als waar niet mee is geknoeid, dus vrijwel elke aromatherapeut zal gedeeltelijk deze nagemaakte olie gebruiken.

Wij vinden het een principekwestie: als we betalen voor een natuurlijke olie waar niet mee geknoeid is, dan willen we ook een natuurlijke olie waar niet mee geknoeid is. Uiteraard geldt dat ook voor onze klanten: als ze betalen voor een olie waar niet mee geknoeid is dan moeten ze ook een olie krijgen waar niet mee geknoeid is.
Helaas is het ook voor ons niet eenvoudig om te bepalen of een olie zuiver is of niet. We zijn niet de enige die dit probleem kennen, dit Engelstalige artikel is daar een mooi voorbeeld van. Hierin beschrijft Pia Long over haar ervaringen als parfumeur bij Lush en over de problemen die zij, als middelgroot cosmeticabedrijf, ondervinden om onbewerkte natuurlijke geurstoffen in te kopen. Complimenten dat men hier zo eerlijk en open in is:   zich kwetsbaar durven op te stellen, aangeven waar ze falen of moeite hebben 100% natuurlijkheid te garanderen - bij dit bedrijf heb ik daardoor aanzienlijk meer vertrouwen in het natuurlijke gehalte van hun producten dan het zoveelste glad gemarketeerde 'alternatieve' merk dat aangeeft dat hun producten zuiver natuurlijk zijn zonder daar verder maar serieus op in te gaan.

Hoe weet je nu of een etherische olie echt is of niet

Soms verbloemt een fabrikant dat een olie niet echt is, bijvoorbeeld door een olie 'natuuridentiek' te noemen. Natuuridentiek is hier een ander woord voor 'synthetisch product dat we proberen natuurlijk te laten lijken door het natuuridentiek te noemen'. Voor wie het gemist heeft: het is dus GEEN echte etherische olie, het is een nepolie. Sommige noemen het N.I., dan moet u maar raden wat dat betekent en ook N.E. (Niet Echt of Niet Etherisch) komt voor.

Sommige soorten etherische olie bestaan niet omdat ze niet gemaakt (kunnen) worden. Er is geen etherische olie van appelbloesem, lelietje-van-dalen of jasmijn. Komt u het wel tegen: appelbloesem en lelietje-van-dalen is dan altijd een parfumolie, jasmijn kan een absolue zijn (een ander type natuurlijk extract), kan een parfumolie zijn, maar in elk geval is het geen etherische olie. U moet u natuurlijk verdiepen in de materie voordat u weet welke soorten etherische olie wel en welke niet bestaan.

De prijs kan een aanwijzing zijn. Om een voorbeeld te geven: een kilo etherische rozenolie uit Bulgarije van redelijk tot goede kwaliteit kost minstens 3500 euro. Als u een flesje tegenkomt van 10 ml dat minder kost dan 35 euro kunt u er dan ook gerust op zijn dat het geen etherische olie is. Door marge, BTW en andere toeslagen is 70 euro al een heel mooie minimumprijs en meestal zal u er meer voor moeten betalen. Andersom werkt het helaas niet, er zijn ongetwijfeld handelaren die een parfumolie roos voor 100 euro per 10 ml verkopen als etherische olie, terwijl deze volledig synthetisch is.

Nog moeilijker is door ruiken leren of de olie echt is of niet. Een enkele zeer getrainde geurspecialist kan in veel gevallen echt van nep onderscheiden, dit zijn zeldzame en goed betaalde talenten. We komen zo nu en dan een geweldige namaakolie tegen, zoals een Indiase bergamotolie die voor 35 euro per kg werd aangeboden en helemaal zo rook als je zou verwachten. Hoe wisten we dat de olie niet echt was? Wat aanwijzingen:

- 35 euro is een veel te lage prijs voor de aangeboden hoeveelheid
- bergamotolie komt meestal uit Italië, er zijn een paar andere landen waar het vandaan kan komen, maar India is wel heel ongebruikelijk
- India heeft de naam veel te knoeien met olie (en absolues)
- we hadden al de nodige twijfels over het bedrijf dat het ons aanbood (dat is kennis die we in de loop van de tijd opbouwen)
- de aangegeven houdbaarheid was veel langer dan van echte bergamotolie mag worden verwacht

Soms heb je een minder geurende olie die wel echt is. Hoewel dat dan wel een echte etherische olie is, is zo'n olie niet goed bruikbaar voor parfums, dus die komt meestal niet ons assortiment in, maar verkopen we op een andere manier voor een andere toepassing. De geur van etherische olie kan elke levering wat anders zijn: een warm of koud groeiseizoen, een ander herkomstgebied of een andere fabrikant (met andere productiemethodes) kunnen zorgen voor een andere geur. Lekkere goede geuren, maar soms aanmerkelijk anders.

Dat laatste is overigens ook een reden voor geknoei met olie. Een aantal fabrikanten / groothandels in etherische olie doen simpelweg wat de markt vraag: etherische olie die goedkoper is en die altijd ongeveer hetzelfde ruikt. Dat laatste is belangrijk voor veel afnemers: het wasmiddel waar lavendelolie inzit moet niet opeens anders gaan ruiken omdat de lavendelolie anders ruikt. We hebben wel eens vragen van klanten over een olie die anders ruikt dan ze gewend zijn. Als je echte olie wil zal je moeten leven met het feit dat de geur, prijs en kwaliteit kunnen wisselen. Wil je een constante lage prijs, constante geur en constante kwaliteit dan zal je bewerkte olie moeten nemen, of beter: over gaan op een synthetische product.

Analyses, gaschromatogrammen, certificaten van echtheid, verzekering dat de olie absoluut 100% zuiver natuurlijk zijn, vermelding van de botanische naam op het etiket en meer van dat soort zaken helpen helaas zelden. Ten eerste zijn er leveranciers die denken zeker te weten dat hun olie echt is en geven deze verzekering door aan hun klant, terwijl ze in feite helemaal niet zeker van die echtheid zijn. Onwetendheid is hier de hoofdoorzaak. Ook speelt oneerlijkheid een rol. Soms begrijpelijk, het is vervelend als je voor vele duizenden euro's een vat olie hebt gekocht en nu blijkt het nep te zijn. Ga je failliet of verkoop je de neppe olie als echte? Dan kan je net zo goed de botanische naam op het etiket zetten en een analyse van internet downloaden. Een paar cijfers wat aanpassen en klaar. Een analyse zegt lang niet altijd voldoende, het kan aantonen dat er geknoeid is, bijvoorbeeld als er iets inzit dat er niet in hoort, maar andersom werkt het niet. Als uit de analyse niet blijkt dat ermee geknoeid dan betekent dat helaas niet dat er daadwerkelijk niet mee geknoeid is. Het kan zijn dat er op een handige manier mee is geknoeid en dat dit knoeien alleen opgemerkt wordt met een andere, duurdere analyse, of dat er nog geen goede manier is om deze vervalsing op te sporen. Het helpt een beetje, maar geeft geen uitsluitsel.

De goede reputatie van een leverancier kan eventueel helpen, maar dit werkt alleen bij een select gezelschap grote fabrikanten. Deze kunnen het zich niet veroorloven om zelfs maar één keer foute olie op de markt te brengen. Wereldwijd zijn er maar een paar van. Ook dan is het noodzaak om de documentatie goed te lezen. Veel etherische olie die in Nederland wordt verkocht is afkomstig van de Duitse tak van een wereldspeler op het gebied van geurstoffen. Veel van deze etherische olie is niet echt, een rozenhoutolie van dit bedrijf bestaat bijvoorbeeld voor 40% uit synthetisch linalool en voor 40% uit ho-olie. Dat staat duidelijk in de documentatie van dit bedrijf, maar niet iedereen leest dat, realiseert dat of vindt dat van belang. In de winkel vind je deze olie alleen aangeduid als etherische rozenhoutolie.

De Hekserij is maar een relatief kleine leverancier. We kunnen niet alle soorten etherische olie grondig laten onderzoeken, dat zou de olie onbetaalbaar maken. We hebben ons daarom stevig verdiept in de materie zodat we onze leveranciers de juiste vragen kunnen stellen en we in elk geval een deel van de olie waarmee geknoeid is kunnen tegenhouden. We weten waar we op moeten letten en doen alleen zaken met etherische olie leveranciers die betrouwbaar zijn. Echter, we kunnen helaas niet garanderen dat alle olie die we leveren 100% natuurlijk is en van de aangegeven botanische en eventueel geografische herkomst. We kunnen niet uitsluiten dat wij of onze leveranciers of hun leveranciers een enkele keer olie in de handen gedrukt krijgen waarmee is geknoeid. We zouden het geven van een 100% echtheidsgarantie dan ook oneerlijk vinden.

Zelf bewerken we de etherische olie niet, met één uitzondering: sterk voor oxidatie gevoelige etherische olie (met name citrusolie) wordt door ons voorzien van een antioxidant, namelijk 0,1% BHT. Dit omdat we graag olie leveren die goed is, veilig is en lang bruikbaar. Bovendien is het meestal noodzakelijk voor de klanten die het product in cosmetica zoals zeep of parfums gebruiken. In dat geval moet de olie meestal voldoen aan de eisen van de IFRA. Waar nodig filtreren we de etherische olie. Voor het overige voegen we niets toe aan de olie en verwijderen er niets van. Bewerkingen van fabriekswege geven we aan bij de beschrijving van de olie, voor zover we deze bewerking kennen.

Veilig omgaan met etherische olie

De meeste etherische oliën vallen onder de Europese REACH verordening, wetgeving die onder andere aangeeft hoe gevaarlijke stoffen moeten worden verpakt en geëtiketteerd. Ze vallen onder deze wetgeving omdat ze bij verkeerd gebruik gevaar kunnen opleveren voor de gebruiker en hun omgeving. We krijgen zo nu en dan de indruk dat een flink deel van onze klanten het gevaar van natuurlijke producten als etherische olie lager inschat dan dat van synthetische producten. Dat is onverstandig: natuurproducten kunnen net zo gevaarlijk zijn als synthetische en etherische olie is daar een mooi voorbeeld van.
In mindere mate geldt onderstaande ook voor parfumolie. Parfumolie is als regel veiliger in het gebruik dan etherische olie omdat er door iemand over is nagedacht die weet dat het veilig moet worden gebruikt. Etherische olie is simpelweg het product zoals het ontstaat en de natuur let niet op onze veiligheid.

De wetgeving vereist het gebruik van bepaalde etiketten en verpakkingen. Wij voldoen aan deze eisen. Hoewel de NVWA ongeveer tien jaar geleden nog een actie heeft gehouden omdat veel etherische olie niet correct geëtiketteerd bleek te zijn merken we ook nu regelmatig dat er olie op de markt is die niet goed geëtiketteerd is. Met name kleine winkels die hun olie zelf verpakken willen hun klanten niet afschrikken, die waarschuwingszinnen en symbolen komen zo negatief over. U mag raden hoe we denken over leveranciers die hun klanten bewust informatie onthouden over het veilig gebruik van de olie. Helaas zijn het geen uitzonderingen en is dit gebruik niet alleen beperkt tot Nederland.

Bij onze beschrijving van etherische olie in de webwinkel staat meestal een samenvatting van de etiketinformatie. Door wetswijzigingen is deze informatie wat verouderd, maar u heeft er in elk geval een indicatie door van de gevaren van de olie. In de komende tijd gaan we deze beschrijvingen vervangen door de nieuwe.

Veel etherische olie is ontvlambaar, dat wil zeggen dat de olie relatief makkelijk in brand vliegt. Een olie die goed verpakt is in een flesje zal echt niet spontaan gaan branden, het risico ontstaat vooral bij het gebruik van zuivere olie. Stel bijvoorbeeld dat u knoeit met olie, dit met een tissue opneemt en dit tissue in een vuilnisbak in de brandende zon weggooit: het is niet ondenkbaar dat de inhoud van de vuilnisbak dan gaat branden.
Berg de etherische olie dan ook goed op, met gesloten dop, donker en niet te warm. Als u restanten moet opruimen kunt u gebruikte tissues en dergelijke het beste uitspoelen met water voordat u ze weggooit.

Op een enkele uitzondering na is pure etherische olie irriterend voor de huid, of zelfs bijtend. Dit betekent dat gebruik van zuivere etherische olie of olie die onvoldoende verdund is kan leiden tot een branderig gevoel op de huid, rode vlekken en in extreme gevallen zelfs brandwonden. Gebruik etherische olie dan ook nooit onverdund. Dit geldt ook voor lavendelolie, een olie waarvan onverdund gebruik in sommige aromatherapiekringen wordt aanbevolen: het bevat irriterende stoffen en kan dus irritatie van de huid veroorzaken.

Misschien nog wel gemener is de allergene werking van veel etherische olie. Veel etherische olie bevat van nature allergenen: chemische stoffen die een allergische reactie op de huid kunnen veroorzaken. Sommige etherische olie bestaat vrijwel uitsluitend uit dergelijke allergie veroorzakende stoffen. Het gemene zit 'm er in dat zo'n reactie niet bij iedereen plaats vindt en soms pas na jaren optreedt. Een allergische reactie uit zich meestal net als irritatie, maar vaak al bij een lage dosering. Helaas is een allergische reactie nooit uit te sluiten, maar verstandige omgang met etherische olie beperkt de risico's.
Uitzonderlijk agressieve etherische oliën zijn onder meer die van tijm, oregano en ajowan. Om deze reden is etherische olie van tijm uit ons assortiment gehaald.
Verstandig gebruik wil in dit geval zeggen:
- Gebruik etherische olie alleen voldoende verdund, als vuistregel maximaal 3-5% in cosmetica die je afspoelt als zeep en shampoo en maximaal 0,5-0,8% in cosmetica die op de lichaamshuid blijft liggen, als crèmes en massageolie. Crèmes voor gezicht en handen mogen niet meer dan 0,2-0,4% etherische olie bevatten. Gebruik beslist niet meer olie dan noodzakelijk.
- Beperk het gebruik van geparfumeerde cosmetica. Veel cosmetica kan prima zonder geur, je kan een parfum gebruiken als je lekker wil ruiken.
- Indien mogelijk: gebruik een parfum op je kleren (denk om eventuele vlekken!).
- Zeker als u veel met etherische olie werkt is het dragen van (nitril) handschoenen aan te raden en voor de zekerheid misschien een veiligheidsbril.

Zeker als u kinderen of huisdieren heeft is het verstandig te letten op een derde aspect. Veel soorten etherische olie kunnen bij inslikken een chemische longontsteking veroorzaken. Hierbij komt er etherische olie in de luchtwegen en kan door de stroperigheid een ontstekingsreactie veroorzaken, een enkele druppel kan al voldoende zijn. Dit kan zeer ernstig verlopen, ga in een dergelijk geval altijd naar huisarts of eerste hulp van een ziekenhuis!
Enkele etherische oliën zijn giftig of schadelijk bij inslikken. Als dat niet meer dan een druppel is zal dat weinig kwaad kunnen, maar het is wel eens voorgekomen dat een kind een heel flesje naar binnen werkte en er aan overleed.
Verder bevatten sommige soorten etherische olie stoffen die mogelijk of waarschijnlijk op lange termijn schadelijke effecten kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan het veroorzaken van kanker, onvruchtbaarheid, schade aan genetisch materiaal en de ongeboren vrucht. Berucht zijn met name etherische oliën met de stof safrool. Hoewel het feitelijke effect waarschijnlijk nihil is is dit lastig in te schatten en is het verstandig deze groep oliën zoveel mogelijk te mijden. In deze groep vallen oliën als kaneelblad, sassafras, foelie en nootmuskaat. Om deze reden hebben we etherische olie van kaneelblad en nootmuskaat uit ons assortiment gehaald.

Dan is er tenslotte nog het milieu. Veel soorten etherische olie zijn geëtiketteerd als milieugevaarlijk omdat ze niet goed afbreken in het milieu. Bij normaal gebruik in kleine hoeveelheden komen er steeds maar kleine hoeveelheden in het milieu, dat kan het milieu wel hebben. Gooi echter geen grote hoeveelheden etherische olie in het riool en zeker niet in een systeem met een septic tank of een andere vorm van biologische afbraak. Een goede manier om de milieubelasting minimaal te houden is om niet meer etherische olie te kopen dan u nodig heeft, zodat u zelden iets hoeft weg te gooien. Dat bespaart nog geld ook. Moet er wel wat weg dan kunt u dit als particulier inleveren bij de milieudienst van uw gemeente, als bedrijf zult u meestal een contract moeten afsluiten met een verwerkingsbedrijf.

Dit is overigens niet het enige milieuaspect van etherische olie. Aan de positieve kant hebben we staan dat etherische olie hernieuwbaar is: het wordt gemaakt van planten die elk jaar een nieuwe oogst opleveren, je maakt geen grondstoffen op, zoals bij gebruik van aardolie. Aan de negatieve kant staat om te beginnen het ruimte gebruik. Voor een liter rozenolie is een hectare grond nodig, bij 'gewone' landbouw komen daar honderden kilo's kunstmest en een paar kilo bestrijdingsmiddelen bij. Daarnaast, ook bij biologische landbouw komen er tractorkilometers bij, de rozen moeten worden geplukt en verwerkt, het kost erg veel energie om de olie te maken. Hoe lastig het ook is te vergelijken kan je stellen dat veel soorten etherische olie minder milieuvriendelijk zijn dan synthetische tegenhangers, omdat het aanmerkelijk meer energie en chemicaliën kost om ze te maken.

Aromatherapie en ander therapeutisch gebruik

We krijgen vaak de vraag of onze etherische olie geschikt is voor aromatherapie. Ons antwoord is dan: ja, maar. Op zich is onze olie prima geschikt voor aromatherapie, omdat het -binnen de genoemde beperkingen die we hebben, zie boven- zuivere etherische oliën zijn en we de botanische herkomst kennen en aangeven. Maar een professionele aromatherapeut heeft soms extra eisen en wensen die we niet altijd kunnen inlossen. Voor het kleinschalige gebruik van aromatherapie in huis zijn deze extra eisen er als regel niet. Daarnaast zijn er diverse amateur en professionele aromatherapeuten die onze olie al jaren gebruiken en voor wie onze olie uitstekend geschikt is gebleken.

Speciaal voor de professionele aromatherapeut de algemene kenmerken van onze olie:
Onze olie is meestal afkomstig uit de reguliere etherische oliehandel, enkele en gemengde partijen afkomstig uit meerdere destilleerderijen en meestal verkocht met het oog op gebruik als geurstof, soms ook voor andere doelen waaronder aromatherapie.
De olie is wel bijna altijd uit één land (en soms zelfs regio) afkomstig en meestal uit één botanische bron, deze geven we aan bij de beschrijving van de olie in de webwinkel.
De olie is door ons niet opgewerkt met oplosmiddelen, niet met andere olie of geurstoffen vermengd. We vragen onze leveranciers ook altijd om dit niet te doen en olie te leveren die vrij is van deze stoffen. Wel voegen we indien we dat nodig vinden 0,1% antioxidant (BHT) toe, dit specificeren we bij de beschrijving van de olie.
Sommige olie is gerectificeerd, gefractioneerd en/of meerdere keren gedestilleerd of anderszins bewerkt. Dat geven we altijd aan, tenzij het vanzelf spreekt uit de soort olie (zoals bij Ylang ylang III olie).
Als regel is er geen analyse of chromatogram van onze olie beschikbaar, op aanvraag (en tegen betaling) kunnen we deze laten maken.