We bieden op de door u gekochte producten garantie. Als u zorgvuldig met onze producten omgaat en onze grondstoffen zorgvuldig bewaart en gebruikt garanderen wij dat ze minimaal een bepaalde tijd (zie onder) meegaan. Gaan ze minder lang mee dan u redelijkerwijs zou mogen verwachten, dan vervangen we het product, of betalen we de kosten ervan aan u terug (onze keus).

In de meeste gevallen bieden we een jaar garantie, maar er zijn een paar uitzonderingen.

Grondstoffen

Vrijwel alle grondstoffen die we verkopen hebben een beperkte houdbaarheid. De houdbaarheid hangt van veel zaken af, daarom kunnen we deze niet precies aangeven. Om onze klanten houvast te geven staat in de meeste gevallen een vervaldatum op de verpakking van de grondstoffen.

Helaas kunnen we deze niet in de webwinkel aangeven, dat zou de producten veel duurder maken dan nu omdat het heel veel werk is dit bij te houden.

We garanderen echter dat de op het product aangegeven vervaldatum minimaal 4 volle maanden in de toekomst ligt op het moment dat we de goederen verzenden, tenzij in de webwinkel in de omschrijving van het product is aangegeven dat de houdbaarheid korter is dan deze 4 volle maanden, dat doen we bij een beperkt aantal, kort houdbare stoffen.

De houdbaarheid is in de meeste gevallen aangegeven met een vervaldatum aan de rechterkant van het etiket, er kan bijvoorbeeld zoiets staan:

B22 - EXP 10/2016

Dit betekent Batch 22, vervalt na oktober 2016. We zullen deze dus niet later verzenden dan eind juni 2016 (tenzij anders aangegeven in de artikelomschrijving).

Bedenk dat de vervaldatum niet alleen per product verschilt,  maar mogelijk ook per levering. De wonderolie had de vorige keer een vervaldatum 16 maanden in de toekomst, nu kan dat best 8 maanden zijn (of andersom).

De garantie op grondstoffen is nooit langer dan de op de verpakking aangegeven vervaldatum. Is op de verpakking geen vervaldatum aangegeven of ligt de vervaldatum minimaal een jaar in de toekomst, dan bieden we minimaal tot een jaar na levering garantie, mits u de grondstoffen correct gebruikt en bewaard heeft.

Correct wil in zeggen: koel (15-18 °C is ideaal), droog en donker, in de luchtdicht gesloten, originele verpakking, tenzij in de productbeschrijving een andere manier van bewaren is aangegeven. Grondstoffen gaan sneller of langzamer in kwaliteit achteruit vanaf het moment dat ze worden gemaakt, en zodra een verpakking is aangebroken kan de veroudering sneller intreden. Dergelijke normale veroudering valt niet onder de garantie.

Glas

Glazen producten kunnen breken, we kunnen daarom geen garantie wegens breuk geven op glazen producten, behalve als dit direct na ontvangst wordt gemeld. Ook om die reden raden we u aan uw geleverde producten direct na aankomst te controleren op breuk.

Glaswerk van borosilicaatglas is sterker en beter tegen hitte bestand dan gewoon glas, echter ook dat glas kan stuk: u moet er voorzichtig mee omspringen en ook hier kunnen we helaas geen garantie tegen breuk geven.

Redelijkheid

Bent u van mening dat de garantie voor een bepaald product langer dan een jaar zou moeten zijn, bijvoorbeeld bij duurzame producten als gereedschappen: vraag ons dan gerust na twee of drie jaar nog om garantie, we nemen elk redelijk verzoek in behandeling en als we uw mening delen verlenen we ook na de termijn van 1 jaar nog garantie.

Procedure

Wilt u een beroep doen op onze garantie: stuur een email naar onze klantenservice, vertel ons voor welk product u garantie wil en waarom. Geef ook het factuurnummer door, zodat we weten op welke levering het betrekking heeft.