We hopen dat 'Duurzaamheid' en 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' (MVO), geen overwaaiende hype van rond de millenniumwisseling zal blijken te zijn. We vinden dit belangrijke en vanzelfsprekende zaken, zo vanzelfsprekend zelfs dat we tot nu toe vergeten zijn hier iets over op de website te schrijven. Daaruit blijkt dat we er ook nog lang niet zijn: goed communiceren over je bedrijfsvoering is ook iets dat hoort bij MVO.

Om die reden zullen we niet alleen zorgvuldig nagaan wat we al doen op dit punt, maar kijken waar we dit kunnen verbeteren. Bovendien zullen we hieronder aangeven wat we op dit punt doen, zowel wat we al goed doen, wat we verbeteren en wat we niet verbeteren (en waarom niet).

Wat is Duurzaamheid

Duurzaamheid betekent grofweg dat je zorgt dat wat je nu kan doen ook gedaan kan worden door je kinderen, kleinkinderen, toekomstige generaties. Dat is de theorie. In de praktijk betekent dat dat je bijvoorbeeld zo min mogelijk gebruik moet maken van stoffen die niet of heel langzaam in de natuur worden gemaakt, zoals krijt of aardolie. Of dat je het milieu zo min mogelijk belast, zodat er in de toekomst ook nog een ozonlaag is, schoon water en niet te radioactief leefgebied. Nog een aspect: je beschermt de natuur zodat er zo min mogelijk plant- en diersoorten uitsterven.

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO is wat  breder dan duurzaamheid alleen, het betekent dat je als ondernemer nadrukkelijk rekening houdt met andere maatschappelijke belangen. Zo kan je misschien goedkopere producten maken en meer geld verdienen als je je personeel te weinig betaalt en je afval zo maar ergens dumpt, maar dat heeft negatieve gevolgen op de maatschappij. Maatschappelijk verantwoord betekent juist dat je je verantwoordelijkheid voor je daden neemt en nadelige gevolgen niet afschuift op de maatschappij. Ook als je dat maar idealistisch geleuter vindt heb je er toch als klant direct wat aan, vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid proberen we u geen troep te verkopen tegen een zo hoog mogelijke prijs, maar goede producten voor een redelijke prijs. Niet alleen de maatschappij en de toekomstige generaties varen er wel bij, ook onze klanten.

Uiteraard is het voor ons als bedrijf ook goed. Hoewel we het niet iedereen altijd naar de zin kunnen maken krijgen we aanzienlijk meer complimenten dan klachten, denken we dat een bedrijf dat goed rendeert met tevreden klanten en leveranciers in de toekomst beter verkoopbaar is en betekent MVO ook dat we geen roofbouw plegen op ons eigen inkomen en onze eigen gezondheid.

Wat doet De Hekserij op dit gebied

We waren in feite al vanaf ons ontstaan als vanzelf bezig met Duurzaamheid en MVO, echter het kan altijd beter. Vandaar dat we vanaf april 2015 structureel proberen verbeteringen aan te brengen op dit terrein. Hieronder doen we daar kort verslag van, hou deze pagina in de gaten als u op de hoogte wilt blijven.

28 september 2016
Vandaag is een nieuw (SSL / HTTPS) veiligheidscertificaat geïnstalleerd, bovendien wordt nu een groter deel van de website met dit certificaat beveiligd. Dat betekent meer waarborgen voor onze klanten met betrekking tot veiligheid en privacy. We streven ernaar op termijn de hele website op deze manier te beveiligen.

15 april 2016
Communicatie - Op veel terreinen communiceren we al veel en beloven we geen dingen die we niet waar kunnen maken. We zeggen bijvoorbeeld  niet dat we binnen drie dagen leveren; hoewel het vaak het geval is lukt dat niet altijd en daar zijn we eerlijk in. Maar misschien valt er nog wel wat te verbeteren aan het vinden van de belangrijke informatie, op basis van de vragen die we krijgen gaan we kijken wat we daar aan kunnen verbeteren. Daarnaast gaan we meer informatie in de artikelbeschrijvingen geven met betrekking tot duurzaamheidsaspecten en aanverwante zaken. Het mag duidelijk zijn dat dit niet een kwestie van een paar dagen is, het is een continue verbeteren van kleine dingen.

13 november 2015
Afval - Door de aard van onze producten produceren we wat chemisch afval. Dat is niet erg mits het correct wordt afgevoerd. Een aantal jaren geleden is er veel tijd besteed aan het zoeken naar een goede verwerker van dit afval. Op andere plekken kunnen we nog wel wat verbeteren, zo gaat veel kunststof afval nog in de container voor restafval, daar zit voor ons een uitdaging in.

21 januari 2016
In ons assortiment zitten diverse producten die 'verkeerd' gebruikt kunnen worden, waarmee hier bedoeld wordt voor zaken die mensen kunnen schaden, zoals drugs, gevaarlijke zelfgemaakte medicijnen, hormoonpreparaten, anabolen, explosieven, gif. Al jarenlang werken we nauw samen met organisaties als FIOD, belastingdienst en politie om dit misbruik te signaleren en te bestrijden. Niet alleen voor het melden van verdachte bestellingen, maar ook actief door het signaleren van nieuwe manieren om gevaarlijke producten te maken.

Hoe vanzelfsprekend we dat ook vinden moeten we hier ook een balans vinden tussen veiligheid en privacy. Veel verdachte producten worden ongetwijfeld besteld door mensen die niets kwaads in de zin hebben.